PSD nu renunță la planul de devalizare a patrimoniului local

PSD nu renunță la planul de devalizare a patrimoniului local

 

PSD nu renunță la intenția de a anihila opoziția în consiliile locale pentru a permite baronilor să profite de pe urma patrimoniului comunităților din România.  Prin noul proiect de Cod Administrativ, publicat pe pagina Secretariatului General al Guvernului,  toate deciziile consiliului local se vor lua cu majoritate absolută (50%+1), inclusiv cele ce privesc concesionarea, înstrăinarea sau darea în folosință a patrimoniului comunităților.

Astfel, PSD a introdus în proiectul de Cod Administrativ toate prevederile din cunoscutul proiectul legislativ L122/2015 care modifică Legea administrației publice locale astfel încât deciziile cu privire la patrimoniu să nu mai aibă nevoie pentru aprobare de o majoritate de 2/3 din numărul consilierilor locali și județeni în funcție. Această modificare deschide calea abuzurilor și arbitrariului în gestionarea bunurilor publice ce vor ajunge să fie vândute ori concesionate unor clienți politici.

Gabriela Firea și alți primari care nu au majorități de 2/3 vor putea înființa societăți comerciale cu capital din bugetul public, vor putea concesiona, închiria, face schimburi de terenuri cu 50%+1 din numărul total al consilierilor în funcție, nu ca în prezent, când au nevoie de 2/3 din numărul consilierilor. Cazul Bucureștiului, unde PSD și ALDE au majoritate simplă în Consiliu, este relevant. Gabriela Firea ar fi direct interesată dacă ar fi adoptată modificarea.

Proiectul de lege L122/2015 datează din 2015 iar printre inițiatori se numără Gabriela Firea, pe vremea aceea senator PSD. Acest lucru ne arată că PSD a pus de mult timp gând rău banului public și nu precupețește nici un efort pentru a ușura cheltuirea nesăbuită a acestuia. Dacă legea ar fi trecut, acum Primăria București nu ar fi avut o problemă în a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni ELCEN. Este o decizie pe care CGMB trebuie să o ia cu 2/3 din numărul total al consilierilor în funcție, dar pe care a adoptat-o în mod ilegal cu o majoritate simplă”, a declarat Florina Presadă, senatoare USR, membru în Comisia de Administrație Publică de la Senat.

USR va propune amendamente la proiectul de Cod Administrativ și va cere raport de respingere în Comisiile de specialitate din Senat pe marginea proiectului de lege L122/2015, așa cum am făcut și până acum, astfel încât toate deciziile privind patrimoniul comunităților locale să se adopte cu o majoritate calificată. Acest patrimoniu – parcuri, grădini, piețe – trebuie să beneficieze de o protecție crescută și felul în care este administrat trebuie să implice toate vocile din comunitate, inclusiv cele reprezentate de către opoziție.

Extras din proiectul de Cod Administrativ

La art. 190 din proiectul de Cod Administrativ se precizează:
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută definită la art. 5, lit. nn).
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) hotărârile consiliului local privind vânzarea-cumpărarea bunurilor imobile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale se adoptă cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. oo).

În proiectul de Cod, majoritatea absolută este primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial.

Majoritatea de la art. 5 lit. oo ) este definită ca primul număr natural care este strict mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/ procentului stabilit prin lege, la totalul membrilor în funcție ai organului colegial sau la totalul membrilor organului colegial stabilit în condițiile legii, după caz.