Senatoarea USR Silvia Dinică a prezidat ședinta Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, de la Geneva

Senatoarea USR Silvia Dinică a prezidat ședinta Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, de la Geneva

Senatoarea USR Silvia Dinică a prezidat ședința Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe si comert, în cadrul Adunării Uniunii Interparlamentare, care are loc în perioada 13-19 octombrie, la Geneva.

Anul acesta, la Adunarea Uniunii Interparlamentare participă 148 delegații și 53 de președinți de Parlamente din întreaga lume.

În cadrul ședinței Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, s-au discutat, azi, două puncte importante: a) rolul schimburilor comerciale libere și echitabile în atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă, în special în ceea ce privește egalitatea economică, infrastructură, industrializare și inovare; b) contribuția parlamentelor naționale la dezbaterile în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice.

Discuțiile la primul punct de pe ordinea de zi s-au concentrat asupra felului în care contextul economic actual se schimbă constant, ceea ce impune ca sistemele de educație să asigure oamenilor deprinderile necesare pentru a putea face față cu succes cerințelor noilor locuri de muncă. Dezbaterile au reliefat faptul că schimburile comerciale globale cer ca educația și pregătirea practică pentru noile profesii, stimulentele oferite companiilor mici și mijlocii precum și strategiile pentru combaterea șomajului constituie principalele mijloace de asigurare a bunăstării oamenilor.

“În timpul dezbaterilor, am susținut că documentul final va trebui să evidențieze rolul central pe care educația îl joacă în pregătirea tinerilor de azi pentru profesiile viitorului, condiție sine-qua-non pentru asigurarea bunăstării la nivel individual și general. Sensibilizarea opiniei publice și educarea cu privire la schimbările climaterice, în egală măsură cu activitatea legislativă, sunt domenii importante în care parlamentarii pot contribui decisiv” spune Silvia Dinică, senator USR.  

Dezbaterile la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi a Comisiei pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, în cadrul Adunării Uniunii Interparlamentare, de la Geneva se vor concretiza într-un document ce va scoate în relief rolul cooperării internaționale în punerea la punct a unui sistem de alertare timpurie și pregătirea în cazul unor situații de urgență, astfel încât țările vulnerabile să fie mai bine pregătite pentru a face față schimbărilor climatice.

Senatorul USR Silvia Dinică a fost aleasă în unanimitate în funcția de membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț în martie 2017, candidatura fiind susținută de Grupul geopolitic 12 Plus, din care fac parte  47 de țări, majoritatea europene, alături de Australia, Canada și Noua Zeelandă.