Scrisoare deschisă adresată Viceprim-ministrului Vasile Suciu

Scrisoare deschisă adresată Viceprim-ministrului Vasile Suciu

Deputatul USR Cristina Iurișniți, i-a adresat o scrisoare deschisă Viceprim-ministrului Vasile Daniel Suciu în care îi solicită deblocarea situației pentru a aloca, ulterior, fonduri pentru consolidarea și modernizarea Colegiului Național „Liviu Rebreanu”, din județul Bistrița-Năsăud.

Redăm integral scrisoarea,

Scrisoare deschisă
adresată domnului Viceprim-ministru Vasile-Daniel Suciu,

Stă în puterea dumneavoastră, în noua calitate pe care o aveți în Executivul României, de a debloca situația de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind finanțarea obiectivului de investiții Consolidarea și modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național ,,Liviu Rebreanu”, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
În urma întrebării nr. 417A/2018 pe care am adresat-o Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice mi s-a comunicat faptul că în urma analizei documentației tehnico-economice s-a constatat faptul că obiectivul Consolidarea și modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Național ,,Liviu Rebreanu”, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud nu respectă prevederile art. 6 din OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legale specifică faptul că „Obiectivele de investiții din cadrul programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.
Practic, acest obiectiv de investiții în valoare de 31.562.714 lei privind consolidarea și modernizarea unuia dintre cele mai mari și importante colegii din județul Bistrița-Năsăud a fost respins pentru că nu se află în proprietatea publică sau privată a statului, ci doar în administrarea Primăriei Municipiul Bistrița. Totodată, s-a solicitat Primăriei municipiului Bistrița, în mod aberant, să facă dovada obținerii dreptului de proprietate publică sau privată sau a unui drept real de administrare asupra terenurilor și/sau construcțiilor pe care se realizează obiectivul de investiții în situația în care Municipiul Bistrița a dobândit administrarea asupra Colegiului, pentru o perioadă de 92 de ani, printr-un contract încheiat între Consiliul Local al municipiului Bistrița ( prin Hotărârea CL nr. 19/2014) și Parohia Evanghelică C.A. Bistrița.
Domnule ministru, putem înțelege conflictul de natură juridică cauzat de prevederile interpretabile ale OUG nr. 28/2013, însă nu putem susține faptul că o unitate de învățământ publică nu poate beneficia de finanțare din simplul fapt că normele pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală sunt lacunare și nu corespund în totalitate satisfacerii interesului public.
Prin asumarea obiectivului PNDL dezvoltarea durabilă a spațiului rural și urban, înțelegem faptul că acest Program vine în sprijinul satisfacerii unor nevoi sociale. Finalitatea urmărită de Program trebuie să țină cont de uzul și utilitatea publică și nu de regimul juridic al patrimoniului asupra căruia se investește. Colegiul Național ,,Liviu Rebreanu”, autorizat de Ministerul Educației Naționale, este exclusiv o instituție publică care deservește înfăptuirii actului educațional și prin acest fapt nu putem contesta capacitatea unității școlare de a accesa finanțare din simplul motiv că, din considerente istorice, terenul este în proprietatea Parohiei Evanghelice.
Domnule Ministru, aveți obligația de a găsi soluțiile optime pentru rezolvarea acestei probleme și nu a găsi justificări care, indiferent de natura lor, pot bloca dezvoltarea unui proiect atât de important pentru comunitatea bistrițeană. În calitatea de parlamentar de Bistrița, am convingerea că veți depune toate eforturile necesare pentru modificarea prevederilor legale din OUG 28/2013.

Deputat USR,
Cristina – Ionela IURIŞNIŢI