Adrian Wiener, scrisoare adresată Premierului Orban: Întăriți instituția avertizorului de integritate

Adrian Wiener, scrisoare adresată Premierului Orban: Întăriți instituția avertizorului de integritate

Senatorul USR Adrian Wiener i-a adresat o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban în care îi solicită să demareze procesul de consultare a partenerilor de dialog social și să elaboreze normele care să consacre instituția avertizorului de integritate ca instrument eficient împotriva corupției. 

Senatorul USR menționează, în scrisoarea sa, Directiva (PE-CONS 78/19) a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor, care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și subliniază standardele minimale comune pentru instituția avertizorului de integritate. 

“Vreau să vă aduc în atenție unul din instrumentele esențiale care poate contribui decisiv la asanarea corupției în România și anume instituția avertizorului de integritate – acea persoană care semnalează cu bună-credință încălcări ale legii. Instituția avertizorului de integritate este insuficient codificată în corpusul legislativ din România. Protecția acordată avertizorului este reglementată fragmentar, domeniile de aplicabilitate sunt limitate, iar cunoașterea și aplicabilitatea normelor sunt deficitare. Astfel, reacția individuală pentru apărarea interesului public este sever restricționată deși avertizorul este adesea prima și uneori unica persoană care constată încălcări ale legii și prejudicierea interesului public”, subliniază senatorul USR Adrian Wiener, membru în Comisia de Sănătate. 

Redăm integral scrisoarea deschisă: 

Domnule premier Ludovic Orban,

Corupția este, la nivel fundamental, o insultă pentru fiecare român. Toate formele de corupție, fie că vorbim de drenarea primitivă a banului public, de clientelism, mită, abuzul demnității publice sau trafic de influență, afectează direct calitatea vieții și chiar drepturile fundamentale ale fiecărei persoane. 

Corupția accentuează inechitățile, generează sărăcie, îngenunchează instituții, alterează substanța însăși a democrației. Toleranța față de reflexele pernicioase instituționalizate pe alocuri, față de ecosistemele feudale adaptate aproape biologic pentru accesul la resursa publică fragilizează statul de drept și amprentează negativ binele comun.

Astfel, pornind de la această realitate aproape ubicuă în România, toate rapoartele MCV, toate recomandările instituțiilor europene fac referire invariabil la lupta împotriva corupției. La dezvoltarea de instrumente și strategii pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție; la transparență, responsabilitate și bună credință în exercitarea funcției publice. 

Vreau să vă aduc în atenție unul din instrumentele esențiale care poate contribui decisiv la asanarea corupției în România și anume instituția avertizorului de integritate – acea persoană care semnalează cu bună-credință încălcări ale legii. 

Instituția avertizorului de integritate este insuficient codificată în corpusul legislativ din România. Protecția acordată avertizorului este reglementată fragmentar, domeniile de aplicabilitate sunt limitate, cunoașterea și aplicabilitatea normelor deficitare. Astfel, reacția individuală pentru apărarea interesului public este sever restricționată deși avertizorul este adesea prima și uneori unica persoană care constată încălcări ale legii și prejudicierea interesului public.

Vă reamintesc doar faptul că pentru prima dată am aflat cu toții îngroziți de condițiile din secțiile de mari arși și adevărata “tragedie de după tragedie” a victimelor de la Colectiv de la angajați de bună-credință din spitale; personal medical care nu a mai suportat minciuna și au spus adevărul – victimele de la Colectiv erau condamnate la moarte în spitalele din România, erau spălați cu apă de la robinet și au fost infectați. 

Au existat alte și alte instanțe de mărturii din spatele zidurilor de spital, urmate invariabil de “comisii de disciplină” și “trageri la răspundere” ale avertizorilor. Cel mai recent, situația semnalată de medicul de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Târgoviște, despre condițiile insalubre și degradante în care sunt depozitați pacienții de acolo a avut drept consecință răspunderea disciplinară pentru “denigrare”.

Există deficiențe constatate și la nivelul altor state membre ale UE. Un studiu independent, efectuat pentru Comisia Europeană în 2017 a estimat pierderea unor beneficii potențiale cauzate de lipsa protecției avertizorilor, doar în domeniul achizițiilor publice, la nivelul a  5,8-9,6 miliarde EUR anual, la nivelul întregii UE. Sunt convins că în România dimensiunile prejudiciului datorat corupției și nelegalității sunt peste media UE.

Recomandarea CM/Rec (2014)7 a Consiliului Europei, pe baza căreia și România a adoptat norme interne încurajează „statele membre să dispună de un cadru normativ, instituțional și judiciar destinat să protejeze persoanele care raportează o amenințare la adresa interesului public sau un prejudiciu adus interesului public, sau divulgă informații legate de acestea, în contextul relației lor de muncă”.

Ulterior, în cadrul concluziilor privind transparența fiscală din octombrie 2016, Consiliul a încurajat Comisia să analizeze posibilitatea unor viitoare reglementări pan-europene. 

Organizațiile societății civile și sindicatele au solicitat de asemenea, în mod constant, adoptarea unui act legislativ aplicabil la nivelul întregii Uniuni care să protejeze avertizorii ce acționează în interesul public

Astfel, în septembrie 2019 apare Directiva (PE-CONS 78/19) Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii care evidențiază standardele minimale comune pentru instituția avertizorului de integritate. În acest document sunt instituite obligații care trebuiesc încorporate în normele de reglementare incidente ale fiecărui stat membru și anume:

  • Canale de raportare interne și externe protejate; 
  • Extinderea calității avertizorului; acesta poate fi angajat, funcționar public de la nivel național/local, voluntar sau stagiar, membru fără funcții executive, acționar etc;
  • Lărgirea domeniilor de aplicare – achizițiile publice, serviciile financiare, combaterea spălării banilor, sănătatea publică etc.
  • Sprijin activ și protecție extinsă pentru avertizorul de integritate precum și pentru cei care oferă ajutor avertizorilor, de pildă colegii și rudele acestora. Măsuri de sprijin și protecție pentru avertizori – garanții pentru protejarea avertizorilor împotriva unor represalii precum suspendarea, retrogradarea sau intimidarea.
  • Obligația de a răspunde raportărilor avertizorilor și de a întreprinde acțiuni subsecvente acestor raportări în termen de 3-6 luni.

Domnule premier, doresc în final să vă îndemn să demarați fără întârziere procesul de consultare a partenerilor de dialog social și să elaborați normele care să consacre instituția avertizorului de integritate ca instrument eficient, angrenat activ în lupta împotriva corupției în România. Implementarea acestei directive, dincolo de a fi o responsabilitate administrativă poate să devină una din cauzele care să vă definească mandatul. 

Cu prețuire, 

Senator Adrian Wiener