Ramona Dinu: Cer deputaţilor să voteze în regim de urgență legea care ajută angajații din turism să poată beneficia de indemnizaţia de șomaj

Ramona Dinu: Cer deputaţilor să voteze în regim de urgență legea care ajută angajații din turism să poată beneficia de indemnizaţia de șomaj

Senatorul USR Constanța, Dinu Nicoleta Ramona, cere deputaţilor din tot spectrul politic să voteze în regim de urgență o inițiativă legislativă pe care aceasta a depus-o împreună cu alţi parlamentari USR în 2018. Prin această iniţiativă se reglementează modul în care personalul calificat din turism poate beneficia de indemnizația de șomaj, chiar dacă  există un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut în prezent de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Inițiativa Senatorului USR, care a urmat până în prezent întregul circuit de avizare, este de actualitate, în condițiile în care Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) afirmă că rata șomajului în hoteluri şi restaurante a ajuns la 60% şi riscă să urce până la 90%, ca urmare a efectelor crizei coronavirus în România. În aceste condiții, mulți angajați din turism, în special în turismul de litoral, care au avut contracte sezoniere, nu vor putea beneficia de indemnizația de șomaj.

Potrivit inițiatorului, propunerea legislativă prevede ca angajații care dețin calificări profesionale în meseriile de bază din activitățile hoteliere și de turism și care au un stagiu de cotizare de minimum 6 luni în domeniul calificării deţinute din ultimele 12 luni premergătoare datei înregistrării cererii, să beneficieze de indemnizația de șomaj, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor impuse de art.34 din Legea nr. 76/2002.

“Este cunoscut faptul că persoanele angajate în turism sunt afectate de șomajul sezonier, o formă a șomajului involuntar. Aceste persoane trebuie să fie și ele beneficiare ale indemnizației de șomaj întrucât situația în care se află este rezultatul unui context determinat de motive mai presus de voința lor şi sunt contributori la sistemul asigurărilor sociale, chiar dacă doar pentru perioade mai mici. Introducerea unui stagiu de cotizare de 6 luni înultimele 12 luni premergătoare datei înregistrării cererii reprezintă astăzi o măsură de siguranță socială și pentru această categorie de persoane. Totodată, după depășirea crizei generate de noul Coronavirus, această măsură le va permite angajaților din turism ca opţiunile de carieră în meseriile din activitatea hotelieră şi de turism să fie stabile, cu recurenţă anuală dictată de fluctuaţiile sezoniere de activitate”, declară Dinu Nicoleta Ramona, inițiatoarea propunerii legislative.

Potrivit inițiatoarei,  un alt beneficiu va fi că “după depășirea șocului de moment, măsura va contribui la creşterea gradului de calificare a forţei de muncă angajate în turism, ca urmare a condiţiei stipulate ca șomerii care beneficiază de aceasta să deţină calificarea profesională corespunzătoare şi să fi desfăşurat activitate în domeniul calificării astfel deţinute. Mai mult, măsura va atrage consolidarea carierelor profesionale în activităţile hoteliere şi de turism ceea ce va genera, cu siguranță, o calitate superioară a serviciilor oferite și o atractivitate sporită pentru beneficiarii acestor servicii la nivelul destinaţiilor româneşti. ”, mai susține senatorul USR.

Propunerea legislativă inițiată de senatoarea USR vine în completarea cadrului legislativ existent și are în vedere rezolvarea problemei forței de muncă din turism, fenomen care afectează atât turismul de litoral, cât și alte forme de turism la nivelul întregii țări.

Legea se află la camera decizională, Camera Deputaților, unde a fost avizată favorabil de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au emis avize negative. Propunerea legislativă a fost trimisă pentru raport la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Deşi termenul de depunere a raportului era 27.11.2018, nici până astăzi propunerea nu a primit raport în camera decizională.