Raport favorabil de la Senat pentru facilități fiscale  pentru operatorii economici care investesc în învățământul profesional-dual

Raport favorabil de la Senat pentru facilități fiscale pentru operatorii economici care investesc în învățământul profesional-dual

O veste bună vine în aceste zile de la Senat! Propunerea legislativă inițiată de Cristina Iurișniți, deputat USR, a primit raport favorabil în unanimitate din partea Comisiei de buget, finanțe. Mai mult, propunerea se bucură și de avizul favorabil al Comisiei de Învățământ de la Senat, precum și de cel al Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.

Învățământul profesional, în special cel realizat în regim dual, reprezintă una dintre cele mai importante trasee educaționale care au rolul de a oferi elevilor oportunități de învățare bazate pe instruire practică.

Ce prevede prezenta inițiativă legislativă?

,,Am propus o serie de modificări și completări legislative la Codul Fiscal în sensul acordării de facilități fiscale agenților economici care doresc să investească în formarea profesională a tinerilor: 1. Neimpozitarea profitului reinvestit în formarea de calitate a elevilor prin instruire practică; 2. Deducerea cheltuielilor operatorilor economici cu bursele elevilor din baza impozabilă. 3.Aplicarea acelorași deduceri fiscale și microîntreprinderilor care doresc să sprijine formarea elevilor din învățământul profesional și tehnic” , transmite Cristina Iurișniți, deputat USR.

Măsurile propuse presupun un impact bugetar nesemnificativ în comparație cu avantajele pe care le implică. În primul rând, operatorii economici vor fi mult mai interesați să susțină și să sprijine financiar învățământul profesional și tehnic. În al doilea rând, acest fapt va antrena cu certitudine o creștere a numărului de elevi școlarizați în învățământul profesional, fapt care, pe termen mediu și lung va genera o creștere a forței de muncă bine pregătite, deci și o creștere economică sustenabilă. Nu în ultimul rând, această inițiativă vine în sprijinul elevilor școlarizați în mediu rural sau în orașe mici și unde activează operatori economici de dimensiuni reduse (microîntreprinderi). Aceștia vor avea posibilitatea să se implice în instruirea elevilor, iar bursele acordate vor reprezenta cheltuieli deductibile.

Iată așadar o serie de măsuri care vin în sprijinul învățământului, antrenând implicarea și investiția în educație a operatorilor economici. Este nevoie ca statul să contureze cadrul legislativ accesibil care să asigure revalorizarea învățământului profesional și tehnic, în acord cu cerințele actuale ale pieței economice.