Dan Rădulescu, proiect de lege în beneficiul elevilor care nu au calculatoare și provin din medii defavorizate

Dan Rădulescu, proiect de lege în beneficiul elevilor care nu au calculatoare și provin din medii defavorizate

Deputatul USR Dan Rădulescu a depus, astăzi, o propunere legislativă care să permită creșterea numărului de beneficiari ai Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și eficientizarea programului Euro 200. Având în vedere efectele pandemiei de COVID-19 în domeniul învățământului, inclusiv închiderea școlilor și măsurile luate de ministerul de resort în vederea digitalizării procesului educațional, considerăm că este nevoie de măsuri concrete pentru facilitarea accesului elevilor la mijloacele de învățare online.

Conform datelor publicate de Institutul de Științe ale Educației, peste 64% dintre elevii din România nu posedă dispozitive care să permită învățarea electronică și au acces limitat la internet. În același timp, 21.5% dintre copiii României trăiesc la limita sărăciei.

„Am depus această propunere legislativă pentru a preveni pe de o parte scăderea calității actului educațional și înregistrarea unor rezultate din ce în ce mai slabe la testele PISA în viitorul apropiat precum și riscul creșterii abandonului școlar și exacerbarea fenomenelor de excluziune socială, în principal în rândul elevilor proveniți din categorii vulnerabile sau vulnerabilizate de contextul creat de pandemia de COVID-19, a prevedea obligativități pentru părinți și profesori nu este suficient!”, transmite deputatul USR Dan Rădulescu.

Dan Rădulescu transmite că Legea  nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, care stă la baza programului Euro 200, poate constitui un instrument în combaterea fenomenelor de mai sus dar, pentru a fi eficientă, ea trebuie actualizată. În consecință, trimiterea la „competențe în utilizarea tehnicii de calcul” este depășită astăzi când vorbim generic despre competențe digitale care cuprind o gamă mult mai largă de noțiuni.

În plus, programul își propune să stimuleze învățarea cu ajutorul calculatorului însă societatea informațională a evoluat iar în contextul actual, nu doar dispozitivul ci și conexiunea sa la internet sunt vitale unui proces de învățare eficient. Apariția tabletelor a adus pe piață dispozitive mai accesibile ca preț, mai aproape de valoarea ajutorului acordat de lege (200 euro) și foarte adaptabile procesului de învățare la distanță. Ele nu sunt prevăzute explicit de lege. Soluții noi apar rapid și frecvent, însă ritmul de dezvoltare al tehnologiei este mult mai alert decât evoluția legislativă. De aici necesitatea unor definiții mai largi a dispozitivelor ce pot fi achiziționate care să țină cont, în primul rând, nu de tipurile de dispozitive pe care le cunoaștem astăzi ci de scopul pe care îl urmărim referitor la procesul de învățare, o definiție care să nu necesite modificări legislative la fel de frecvente ca apariția noilor tendințe în domeniul tehnologiei informațiilor.

De asemenea, pentru a rezolva aceste situații, prezenta propunere legislativă înlocuiește termenul „calculator” cu sintagma „calculator, tabletă sau alt dispozitiv similar care permite învățarea la distanță” și oferă beneficiarilor posibilitatea de a folosi ajutorul acordat și pentru contractarea unui abonament necesar conectării dispozitivului achiziționat la internet pe o perioadă de minimum 1 an.

Deputatul USR Dan Rădulescu conchide că numărul familiilor care au nevoie de ajutor pentru a permite copiilor lor accesul la învățare online este mult mai mare. Din acest motiv, inițiativa legislativă propune creșterea pragului venitului minim pentru care se acordă ajutorul de 200 de euro, de la 250 de lei/ membru al familiei la un venit cel mult egal cu valoarea Indicativului Social de Referință, folosit deja în diverse politici sociale și anume 500 de lei.