Raport de activitate la finalul primei sesiuni parlamentare pentru senatorul USR PLUS Dragoș Popescu

Raport de activitate la finalul primei sesiuni parlamentare pentru senatorul USR PLUS Dragoș Popescu

În primele șase luni de mandat, senatorul USR PLUS de Dâmbovița, Dragoș Popescu, a luat cuvântul de 14 ori în plenul Senatului, a semnat 28 de inițiative legislative și a adresat Ministrului Mediului trei întrebări privitoare la situația depozitelor de deșeuri neconforme și la avizul motivat din partea Comisiei Europene privind alinierea legislației naționale la Directiva 2010/75/UE, privind emisiile industriale. De asemenea, senatorul USR PLUS a cerut clarificări privind furnizarea de echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului, necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real privind calitatea aerului înconjurător.

Cea mai importantă inițiativă legislativă depusă de senatorul USR PLUS Dragoș Popescu, care este și membru al Comisiei de mediu din Senat, se referă la interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase, precum și a aliajelor provenite din arderile unor materiale compozite. Arderea plasticului, cauciucului și a altor materiale în vederea extragerii metalelor cu scopul comercializării este o practică larg răspândită și extrem de poluantă.  Inițiativa (L300/2021) a primit avize favorabile de la Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ

De asemenea, senatorul USR PLUS Dragoș Popescu a organizat dezbaterea cu tema „Calitatea aerului în România”, în cadrul căreia au fost analizate problemele cu care se confruntă societatea, probleme cauzate de gradul ridicat al poluării aerului, în condițiile în care anual se înregistrează 27.000 de decese premature cauzate de afecțiuni pulmonare și cardiace cronice.

Prin votul său, Dragoș Popescu s-a opus:

– scoaterii definitiv sau din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilanul localităţilor în varii scopuri, fără obligația de compensare, recuperare sau completare;

– extinderii excepțiilor prevăzute în Codul forestier privind motivele și suprafețele maxime ce pot fi scoase din fondul forestier;

– reducerii amenzilor pentru abandonarea și depozitarea în spații neautorizate a deșeurilor, introducând, însă, în lege confiscarea autovehiculelor și a utilajelor utilizare în acest proces;

– vânătorii păsărilor migratoare, stabilind o cotă de recoltă ridicată și scurtarea perioadei premergătoare obținerii permisului de vânătoare.

Senatorul USR PLUS Dragoș Popescu face parte din Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară.

Raportul complet poate fi citit AICI.