Senatorul Claudiu Mureșan, inițiativă legislativă prin care Poliția de Frontieră să poată verifica în timp real cazierul judiciar în ROCRIS

Senatorul Claudiu Mureșan, inițiativă legislativă prin care Poliția de Frontieră să poată verifica în timp real cazierul judiciar în ROCRIS

Senatorul USR Claudiu Mureșan a depus o inițiativă legislativă prin care ​Poliția de Frontieră Română va avea acces permanent, complet și neîngrădit la Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar- ROCRIS, fiind, astfel, în măsură să verifice situația judiciară a însoțitorilor minorilor, la momentul prezentării la punctul de frontieră.

În prezent, persoanele care însoțesc minorii (profesori, antrenori, educatori, persoane private, etc.) prezintă, la trecerea frontierei, o declarație a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie.

Măsura nu are impact bugetar, ci extinde folosirea de către Poliția de Frontieră a datelor care există deja în ROCRIS.

Claudiu Mureșan: ”Cazierul judiciar este valabil 6 luni, timp în care se pot întâmpla multe. Inițiativa nu reduce perioada de valabilitate a actului, de care beneficiază milioane de români, însă permite Poliției de Frontieră să aibă acces la informații la zi despre persoane care nu mai au dreptul să însoțească minori în excursii în străinătate.  Sporim, astfel, siguranța călătoriilor pentru minori, prin eficientizarea verificărilor, fără ca acestea să fie tratate ca o simplă formalitate.”

Minorul care este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) poate călători în  străinătate însoţit de o alta persoană fizică majoră pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii declarației părinților/părintelui care cuprinde:

•    acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate;

•    datele de identitate ale însoţitorului respectiv.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b568&an_cls=2022