Inițiativă USR pentru ca reprezentanții organizațiilor de pacienți să facă parte din CA ale caselor de asigurări de sănătate

Inițiativă USR pentru ca reprezentanții organizațiilor de pacienți să facă parte din CA ale caselor de asigurări de sănătate

Senatorul USR Remus Negoi și deputatul Radu Miruță au depus o inițiativă legislativă prin care reprezentanții medicilor, medicilor stomatologi și farmaciștilor precum și ai ligilor de pacienți să facă parte din consiliile de administrație ale caselor de asigurări de sănătate.

Inițiativa legislativă va conduce la îmbunătățirea colaborării dintre CNAS, respectiv Casele județene de asigurări de sănătate și profesioniștii din domeniul sănătății care asigură implementarea serviciilor medicale și farmaceutice care fac obiectul contractelor cadru dintre case și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice.

Radu Miruță: ”Medicii, farmaciștii și pacienții nu pot lipsi de la masa deciziilor care îi privesc. Prezenta reprezentanților organizațiilor profesionale în organismele de conducere ale caselor de asigurări de sănătate, atât la nivel național, cât și la nivel local ar putea evita pe viitor situații precum cea absurdă, de curând corectată, de interzicere a includerii discount-urilor obținute în prețul de vânzare a medicamentului.”

De asemenea, prezența reprezentanților ligilor de pacienți în structurile Consiliilor de administrație ale caselor de asigurări de sănătate este în concordanță cu principiu consultării pacienților, aceștia fiind direct afectați de deciziile din cadrul acestor structuri.

Remus Negoi: ”Viziunea s-a schimbat radical în ultimii ani și pacientul este – trebuie să fie! – în centrul sistemului medical și aceasta nu în vorbe ci exact în locul în care se iau cele mai importante decizii privind tratamentele la care va avea acces. Sistemul medical trebuie gândit și modelat ca o structură colaborativă: administratori, medici/asistente, farmaciști și nu în cele din urmă, pacienți.”

De asemenea, inițiativă legislativă a lui Remus Negoi și Radu Miruță mai aduce și alte modificări:

–              Deciziile care pot fi luate în aceste consilii de administrație trebuie să respecte proporția de 50% + 1 din numărul membrilor prezenți;

–              În urma modificării structurii consiliului de administrație, calculul pentru două treimi pentru numărul membrilor ar fi de 8,6 membri. Specificarea numărului de membri care să ia hotărâri prin vot este mult mai clară în valoare absolută, decât în valoare relativă;

–              Pentru a evita situațiile de incompatibilitate, aceiași membri aleși în Consiliul de administrație al CNAS sau al oricărei CJAS, nu pot fi în același timp membri în Comisia centrală de arbitraj. La fel, aceiași membri aleși în Comisia centrală de arbitraj nu pot fi în același timp membri în Consiliul de administrație al CNAS sau al oricărei CJAS.