Proiect de lege USR pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor

Proiect de lege USR pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor

Senatorii USR Silvia Dinică și Cristian Bordei au depus un proiect de lege pentru colectarea și transparentizarea datelor, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor.

Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va avea obligația de a completa și actualiza anual informațiile cu privire la eficiența energetică a clădirilor și va trebui să informeze anual autoritățile locale cu privire la reducerea consumurilor energetice și creșterea ponderii utilizării energiei din surse regenerabile în total consum de energie primară.

Deși ne confruntăm cu o criză energetică de amploare, astăzi, doar aproximativ o treime din consumul final de energie este acoperită de politici obligatorii de eficiență energetică.

”Pentru a putea veni cu politici eficiente în combaterea sărăciei energetice avem nevoie de date concrete. Dacă vrem măsuri care să ajute în mod real oamenii, nu putem să ne bazăm doar pe estimări”, a completat senatoareaSilvia Dinică.

De asemenea, proiectul senatorilor USR prevede implicarea instituțiilor în combaterea sărăciei energetice Ministerul Energiei, Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) devenind responsabile de furnizarea și actualizarea informațiilor specifice pentru fiecare sistem centralizat, în baza cărora se realizează calculul energiei primare. În plus, MDLPA va înființa o schemă de finanțare pentru locuințele unifamiliale, dar și să realizeze documentații de avizare a lucrărilor și a studiilor de fezabilitate ale clădirilor incluse în programele pentru creșterea performanței energetice.

Nu în ultimul rând, inițiativa prevede măsuri care să reducă necesarul de energie din surse clasice prin creșterea producției de energie din regenerabile la fața locului.

Ministerul Energiei, ANRE și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) vor iniția și promova politici şi programe pentru creșterea numărului de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero; programe pentru montarea şi exploatarea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile în clădiri, precum și de stocare și de asigurare a unor servicii de flexibilitate în raport cu rețelele electrice de alimentare și asigurarea cadrului legislativ necesar înființării și funcționării unor instrumente de consiliere și de consultanță în domeniul energetic, de tip ghișee unice, accesibile și transparente, prin care proprietarii sau administratorii clădirilor să primească informații cu privire la certificatele de performanță energetică.

”Epoca energiei ieftine a trecut iar eficiența energetică trebuie să devină o componentă fundamentală a politicilor energetice ale statutului român dar și o preocupare obligatorie a oricărui cetățean. În acest context, pentru a fundamenta măsurile necesare combaterii atât sărăciei energetice cât și creșterii eficienței energetice avem nevoie de un sistem coerent de colectare a datelor specifice, atât la nivel central cât și local”, a subliniat senatorul Cristian Bordei.