Clusterele industriale

Unele activități pot fi și trebuie realizate de către mediul privat; altele necesită o strategie națională pe termen lung.De exemplu, decodarea în întregime a genomului uman s-a făcut printr-o inițiativă vizionară a statului american; rezultatul însă a creat o industrie privată de mare valoare adăugată și fără egal în lume. Franța, Germania, Canada sunt exemple de țări care au priorități industriale strategice, cum ar fi economia digitală, energia regenerabilă sau mobilitatea inteligentă.

În mod similar, statul român trebuie sa susțină prin toate instrumentele disponibile (inclusiv investițiile directe, parteneriatele public-privat, fiscalitatea, atragerea de investiții străine, dar mai ales obținerea și difuzarea de informații cu privire la industrii și activități profitabile) consolidarea clusterelor industriale in jurul întreprinderilor, universităților și centrelor de cercetare existente și să încurajeze creșterea unor industrii noi și de mare valoare adăugată (cum ar fi: dispozitive medicale și nanotehnologie la București, big data și biotehnologie la Iași, semiconductori la Cluj etc).

O economie puternică este o economie diversă și cu interacțiuni de mare intensitate între firme. Aceste interacțiuni în clustere generează efecte macroeconomice de amploare date fiind reducerea costurilor – prin mărirea producției, scăderea costului de transport și tranzacționare, oferta de produse și servicii customizate și specializate – și difuzarea de expertiză și resurse umane calificate.