Creditarea și asistența socială

Lipsa instrumentelor de finanțare adecvate activității agricole este un alt obstacol important in calea dezvoltării rurale. Dobânzile practicate pentru creditul agricol sunt prohibitive, cei mai mici fermieri fiind obligați să plătească cele mai mari dobânzi pentru creditele operaționale din cauză că nu pot oferi garanții materiale, iar producția anuală obținută este prea mică și supusă riscurilor de vreme, epidemii etc. Citește mai departe

Intrarea în piață

Intrarea pe piață presupune procesarea produselor agricole și comercializarea lor. Cu cât aceste procese sunt mai bine organizate, cu atât mai mari sunt veniturile fermierilor din activitatea lor, dat fiind că valoarea adăugată a produselor finite este considerabil mai mare decât valoarea materiilor prime. Însă ambele activități necesită resurse de capital și know-how nedisponibile fermierilor mici. Citește mai departe

PNDR și Codul Civil

Producția agricolă depinde în mod critic de eficiența factorilor implicați: suprafața de teren, gama de mașini și utilaje agricole și mâna de lucru. Creșterea suprafeței exploatațiilor agricole și restrîngerea fenomenului agriculturii de subzistență este o prioritate de prim rang și o strategie națională pe termen lung în acest sens, cu componente de stimulare economică și legislative (inclusiv prin modificarea Codului Civil).

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) oferă o șansă de creștere pentru fermierii de subzistență și de consolidare pentru fermierii mijlocii. Din păcate, pragul de eligibilitate la PNDR de 8.000 de euro producție standard îi lasă pe 97% din fermieri fără ajutor. Susținem coborârea acestui prag la 4.000 de euro producție standard. Asistența PNDR sub formă de mașini agricole, educație agricolă și servicii de consiliere și consultanță este vitală dezvoltării satelor.

Propunem, de asemenea, debirocratizarea PNDR astfel încât măsurile de finanțare existente să poată fi accesate. Este foarte greu pentru un țăran cu gospodărie mică să obțină toate aprobările, autorizațiile, fișele, registrele etc cerute și astfel în fiecare an rămân zeci de milioane de euro necheltuiți pentru că nu se depun suficiente proiecte. Este necesar un audit al sistemului în urma căruia să se acorde mult mai ușor finanțările, să se elimine mult din aparatul birocratic al PNDR și să fie accentuat controlul ex-post.

Încurajarea asocierii fermierilor

După anii 2000, în România s-a dezvoltat agricultura industrială de mare productivitate. Din păcate, aceste exploatații nu au generat creșterea veniturilor locuitorilor, ci dimpotrivă: cea mai mare sărăcie se observă în zonele agricole dezvoltate la scară industrială. Citește mai departe