Senatorul USR Cristian Ghica a depus o inițiativă legislativă care vizează eliminarea ștampilei din instituțiile publice, îndeosebi din administrație. Măsura are scopul de a reduce birocrația, una dintre principalele probleme ale României, și de a ne alinia la standardele europene. Inițiativa legislativă propune modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea și completarea unor acte normative.

Propunerea legislativă urmează obiectivele cuprinse în Strategia Naţională privind Agenda Digitală, adoptată de România în februarie 2015. Primul domeniu de acţiune vizat de această strategie este eGuvernarea, ce presupune creşterea eficienţei şi reducerea costurilor din sectorul public prin modernizarea actului administrativ. Inițiatorul noii propuneri legislative susține că un astfel de obiectiv nu poate fi atins fără reforme mici, dar importante, precum eliminarea folosirii ştampilei de către persoanele juridice de drept public înfiinţate prin lege sau prin acte ale autorităţilor administraţiei publice.

„Relaţia cu statul este îngreunată de plimbatul zile întregi de la o instituție la alta după ștampilele necesare pe documente. Este timpul să adaptăm administraţia publică din România la realităţile lui 2018, când digitalizarea reprezintă o prioritate. Prin această inițiativă se debirocratizează și se îmbunătățește capacitatea de reacție a administrației. Timpul economisit de instituții și de funcționari poate fi folosit la aspecte cu-adevărat importante pentru cetățenii României. Depun acest proiect de Ziua Europei pentru că românii au dreptul la un act administrativ suplu, eficient, european, care să fie cu-adevărat un serviciu public”, susține senatorul USR Cristian Ghica.

Media UE a cetăţenilor care interacţionează online cu autorităţile publice era de 42% în 2014, iar a cetăţenilor care transmit formulare completate autorităţilor publice pe cale electronică, 21% . Comparativ, în aceeași perioadă în România cifrele erau de patru, respectiv șapte ori mai mici: cetăţeni care utilizează servicii de eGuvernare – 10%, cetăţeni care returnează formulare completate – 3%, se menționează în expunerea de motive. Obiectivele asumate de țara noastră pentru anul 2020 sunt de 35% cetăţeni care să utilizeze servicii de eGuvernare şi 20% cetăţeni care să depună acte online.

În prezent, ştampila nu mai reprezintă un garant al veridicităţii actelor, dată fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurată. Ea trebuie să fie înlocuită cu alte metode de identificare – un exemplu: semnătura electronică. La această concluzie a ajuns şi Uniunea Europeană, care a început din 2016 demersurile pentru reducerea birocraţiei în toate statele membre printr-un regulament în acest sens. La propunerea Comisiei din 2013 a fost eliminată apostila pentru recunoaşterea autenticităţii documentelor oficiale de tipul certificatelor de naştere, căsătorie, parteneriat civil ş.a.m.d. S-a constatat că obligativitatea autentificării actelor prin folosirea apostilei genera costuri şi obstacole în activitatea cetăţenilor şi nu reprezenta neapărat un mijloc eficace de garantare a veridicităţii acestor documente. Aceleași concluzii se aplică și în cazul ștampilei, care nu mai există de mult timp în administrația altor țări din Europa (ex. Marea Britanie).

 

Sari la conținut