Consilier juridic - asistență juridică generală

Căutăm coleg /colaborator, persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, pentru poziția de Consilier juridic – asistență juridică generală în cadrul Departamentului Juridic al Partidului USR.

 

Profilul Candidatului ideal (cerințe):

 • Experiență de minim 5 ani în funcții/pozitii juridice.
 • Absolvent de studii juridice de nivel master.
 • Capacitate bună de redactarea documentației juridice într-o maniera clară și structurată.
 • Capacitate riguroasă de analiză și cunoștinte solide de drept civil, comercial, precedură civila si drept administrativ.
 • Cunoștințe aprofundate de contract management.
 • Cunoștințe aprofundate de legislație privind protecția datelor personale.
 • Cunostințe de drept administrativ și contencios administrativ.
 • Cunoștințe privind guvernanța corporativă și conformitate.
 • Excelente abilități de comunicare.
 • Capacitate de integrare rapidă în colectiv.
 • Cunoștințe de MS office, legislație, eventual cunostințe de project management.
 • Limba engleză.
 • Atenție la detalii.
 • Exprimare sintetică.
 • Capacitate de prioritizare.
 • Gândire critică.
 • Capacitate organizatorică.
 • Echilibru emoțional.
 • Loialitate, integritate.

 

Responsabilitati:

 • Acordă suport juridic Biroului Național al USR, precum și suport juridic operațional departamentelor Secretariatului general al USR.
 • Ințelegerea si urmărirea indeaproape a activității și al fluxului de documente juridice ale Partidului USR.
 • Asigură asistență juridică comercială (redactare și avizare contracte, adrese, notificări, somații, etc).
 • Îndrumă si sprijină juridic structurile teritoriale.
 • Pregătește dosarele pentru reprezentare în instanță.
 • Se ocupă de redactarea documentelor de secretariat juridic și guvernanta corporativă (decizii Birou Național și Comitet Politic, regulamente, metodologii, proceduri și corelarea acestora).
 • Redactarea documentelor cu privire la diverse aspecte ce vizează activităţile curente ale Partidului USR (adrese, somații, notificări etc.).
 • Urmărirea modificărilor legislative și emiterea de recomandări pentru asigurarea conformității și identificarea riscurilor.
 • Asigurarea suportului juridic pentru structurile operaționale în negocieri cu furnizorii/prestatorii de servicii.
 • Asigură conformitatea documentelor USR cu cerințele Autorității Electorale Permanente, Curții de Conturi a Romaniei, Oficiului național de prevenire și combatere a spălării banilor, Agenței naționale de integritate și a altor organe de reglementare si control.
 • Asigurarea suportului juridic pentru Biroul Național al USR precum și pentru celelalte organe ale partidului USR (redactarea documentelor de secretariat juridic, decizii ale Biroului Național și ale Comitetului Politic, regulamente, metodologii, proceduri și corelarea acestora cu legislația în vigoare).
 • Asigurarea conformității documentelor Partidului USR cu cerințele Autorității Electorale Permanente, Curții de Conturi a Romaniei, Oficiului național de prevenire și combatere a spălării banilor, Agenței naționale de integritate și a altor organe de reglementare si control.

 

Condiții de lucru ale postului:

 • Contract individual de muncă / contract prestări servicii pe perioadă determinată cu posibilitate de prelungire pe perioada nedeterminată.
 • Desfăşurarea activitaţii: program full-time L-V, la birou şi in regim de telemuncă
 • Mediu de lucru plăcut.
 • Punct de lucru situat la doar 5 minute de mers pe jos de stația de metrou Aviatorilor.

Candidații interesați sunt rugați să trimita cv-ul actualizat pe adresa de email: [email protected].

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.