Restart. Reformăm România.

Vouchere pentru zilieri - sistem de muncă non-birocratic pentru zilieri și lucrători casnici

Voucherul pentru zilieri  are drept scop crearea cadrului legal simplificat în domeniul serviciilor. Astăzi, există un număr mare de persoane care muncesc, sub diverse forme, fără a avea un contract legal de muncă: servicii la domiciliu, construcții,  colectarea de materiale reciclabile și muncile ocazionale și sezoniere din agricultură.  Cei care prestează aceste tipuri de muncă, mai mult sau mai puțin ocazional, nu au posibilitatea de a legaliza raportul de muncă, sau legalizarea prin formele actuale (PFA, contract cu o firmă de leasing de forță de muncă, etc) este prea complicată pentru ei.

Prin utilizarea de vouchere pt zilieri :

– se creează un cadru fiscal clar, și simplu de pus în practică

– prestatorii dobândesc beneficii sociale: pensie, asigurări de sănătate.

– se lărgește baza de colectare a contribuțiilor și impozitelor.

În România încă  lucrează la „negru” un număr semnificativ de oameni. Aceștia lucrează în diverse domenii: agricultură, prestații casnice, construcții, servicii, funcție de localitate:

– în mediul rural prevalentă este munca la negru în agricultură, cu caracter ocazional, sezonier, precum și munca în orașele învecinate în construcții sau servicii.

– în mediul urban munca la negru diferă funcție de mărimea orașului:

 – în orașele mici, munca la negru este mai ales în domeniul industrial (predomină munca la gri).

 – în marile orașe munca la negru este mai ales în domeniul serviciilor și construcțiilor.

Motivația muncii la negru este complexă și este dată de mai mulți factori:

– dificultatea de a se inrola într-o formă legală de muncă.

– nivelul taxării muncii

În cazul nostru, fiind vorba de muncă ocazională sau de servicii la domiciliu forma legală ar fi cea de PFA. Însă, înființarea, și gestionarea unui PFA este prea complicată și costisitoare pentru o persoană, de regula cu nivel redus de pregătire (8 clase). Așa că este mult mai simplu ca persoana să muncească la negru.

Toți cei care muncesc la „negru”, cu toate că muncesc de regulă 40 ore / săptămână sau chiar mai mult, nu beneficiază de drepturi sociale și de asigurări de sănătate decât prin grija statului. Nu este rară situația când o persoană care a muncit 30-35 de ani la vârsta de pensionare beneficiază doar de ajutor social.

Una din motivațiile importante de a refuza munca ocazională / sezonieră legală este frica de a pierde ajutorul social. De regulă, „angajatul” dorește să muncească la negru pentru a nu pierde ajutoarele sociale.

Există deja un precedent legat de munca zilierilor: veniturile astfel obținute nu se iau în calcul la stabilirea cuantumului ajutorului social.

Dispozitii legale asemănătoare există in Franta și Belgia, unde sistemul de tichete de servicii (Tichet Services) este larg răspândit.

Măsura  propune înființarea unei forme simplificate de plată a prestațiilor cu caracter de serviciu casnic  și a prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier, care să confere un grad de protecție socială precum și  asigurare de sănătate.

Tichetul de muncă este o formă particulară de retribuire a muncii casnice prestate. În loc de bani, prestatorul primește « tichete de muncă », care sunt bonuri de valoare. Acestea pot fi  preschimbabile în bani la direcțiile fiscale locale.

Odată cu preschimbarea în bani, se rețin CAS, CASS și impozit pe venit, pentru și în numele prestatorului.

În acest fel se creează un sistem simplu de administrat de reglementare, taxare și asigurare socială a acestor persoane.

Crearea unui mecanism extrem de simplu de retribuire legală a activităților casnice crează premisa ca prestatorii să înțeleagă și să aprecieze valoarea asigurărilor sociale și de sănătate.

Estimare a impactului bugetar: 

Plecăm de la premiza că introducem o formă simplă de legalizare a muncii la negru, deci impactul bugetar este unul pozitive, se vor formaliza venituri existente. Presupunem că sunt în jur de 500.000 persoane care muncesc în aceste forme de muncă, timp de 6 luni pe an: 12 ore/zi, 150 de zile /sezon, ceea ce înseamnă taxe contribuții și impozite și  veniturile suplimentare colectate. 

Pentru sectoarele care folosesc intens munca nereglementată, se vor crea oportunități de finanțare din fonduri europene – în agricultură, fermierii eligibili pentru măsuri de investiții vor putea aplica și pentru formalizarea contractelor și să își deducă costurile cu aceste vouchere din proiectele europene. Sursa: PNDR  2021-2027

Pentru alte sectoare sensibile (ex: îngrijitori casnici) cheltuielile cu vouchere vor fi eligibile în proiecte în urmașele POCU (Programul Operațional Capital Uman – structura fondurilor europene viitoare este în curs de decizie).

 Instituția responsabilă:  Ministrul Muncii, Ministerul Agriculturii, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale               

Materiale care detaliază conceptul modele proiectele pilot care pot fi utilizate și în  România

Voucher-based work – capitol 7 – http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/future_of_Work/EN/_2015-12-04__New_Forms_of_Employment_Eurofound.pdf

Propunerea a fost dezvoltată în cooperare cu platforma O Țară ca Afară, promotori europarlamentarii Renew, Cristian Ghinea si Vlad Botoș

Sari la conținut