Energia electrică

România are avantajele unei producții de energie diversificate și echilibrate și este exportator net de energie electrică. Pe termen lung, trendurile mondiale ne arată îndreptarea spre scoaterea graduală din uz a combustibililor convenționali și înlocuirea lor cu opțiuni mai eficiente și mai puțin poluante, în special tehnologii bazate pe surse regenerabile.

În 2015 producția de energie electrică a fost asigurată din următoarele surse: 28% cărbune, 25% hidroenergie, 18% nuclear, 14% gaz natural, 11% eolian, 3% fotovoltaic și 1% biomasă. Producția de energie din cărbune în România încă se face cu tehnologiile anilor 1970, necesitând astfel investiții în capacități și tehnologii noi care să fie profitabile în contextul scăderii cererii pentru cărbune și al creșterii competiției pe piețele de energie europene. Tranziția de la cărbune la gaz natural și surse regenerabile necesită investiții mari, pe termen lung și care să nu amenințe securitatea energetică a țării, dat fiind profilul intermitent al unor surse regenerabile.

Susținem o tranziție inteligentă și profitabilă către sursele regenerabile de energie. Acestea au cunoscut o dezvoltare mondială explozivă în ultimii ani, dar în România schema de susținere prin certificate verzi a intrat în dificultăți administrative, blocând piața aproape complet. Problema schemei de susținere trebuie rezolvată de urgență, printr-o soluție agreată și de industrie, cum ar fi trecerea la un sistem de tarife reglementate.

România se confruntă, de asemenea, cu dificultățile unei infrastructuri învechite de transport și distribuție a energiei electrice. Susținem o modernizare a rețelelor electrice care ia în calcul reorganizarea producției de energie în formă distribuită: multe puncte de producție (centrale mici) apropiate de consumator. Creșterea preconizată a capacităților fotovoltaice instalate la consumator necesită tranziția la rețele inteligente și facilitarea interconectării la rețea, ceea ce presupune implementarea de mecanisme digitale automate de supraveghere, comunicare și reglare în timp real în rețea.