Transparența totală

Credem într-o transparență totală a instituțiilor publice: orice nu este în mod explicit secret din motive legale trebuie să fie transparent, accesibil oricărui cetățean, oricând, în mod facil, de preferință publicat online sau într-un format electronic, fără a fi nevoie să fie cerută informația în mod expres și fără termeni ridicoli de așteptare (30 – 60 zile pentru cea mai simplă informație). Când societatea civilă are acces la informații, problemele vor fi găsite și semnalizate mai repede și mai eficient.

Propunem o reformă radicală a accesului la informații, care constă în instituirea unor standarde prin care instituțiile statului, centrale și locale, să fie obligate să publice constant informaţiile aferente funcționării lor în format electronic structurat (de exemplu XML sau CSV) și nu foi scanate care nu poti fi procesate electronic și pe care este practic imposibil de făcut corelații și analize. Aceste date trebuie să includă cel puțin: bugetele (cu toate amendamentele și ajustările); toate cheltuielile; organigramele și toate numirile și promovările; semnarea, amendarea prin acte adiționale precum şi închiderea și momentele principale ale execuției tuturor contractelor cu furnizorii de servicii și bunuri.

Datele trebuie să fie publicate în mod constant, cât mai prompt, dar și consolidate pe tipuri de activități, astfel încât oricine să le poată studia și analiza (de ex, trenduri în timp pe categorii de cheltuieli).