Apel public de candidaturi pentru CNA și ASF

Apel public de candidaturi pentru CNA și ASF

Uniunea Salvați România lansează un apel public de CV-uri pentru a desemna din partea partidului candidați la conducerea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Candidații trebuie să respecte condițiile legale pentru alegerea în conducerea celor două instituții, dar și criteriile de profesionalism și integritate ale USR.

Astfel, candidatul pentru Consiliul ASF trebuie să aibă studii superioare, o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor și să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. Alte incompatibilități sunt stipulate clar în lege – https://bit.ly/2NEoTOq.

USR caută un profesionist cu o integritatea morală ireproșabilă, care să nu fi fost implicat în activități de poliție politică și cu o experiență de minim trei ani în coordonarea unei echipe de peste cinci persoane. Poate constitui un plus una dintre certificările CFA, FRM, ACCA sau alte certificări echivalent internaționale din domeniul financiar, precum și luările de poziții asupra politicilor statului în domeniul financiar în ultimii ani.

Candidatul pentru un loc în CNA trebuie să fie cetățean român, cu studii superioare, fără antecedente penale și să nu fi fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste. Candidatul trebuie să se bucure de o bună reputație și să aibă o activitate recunoscută în domeniul audiovizual. Candidatul nu poate fi administrator și nici nu poate face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale cu activitate în domeniul audiovizualului. Alte criterii de eligibilitate sunt familiaritatea cu mediul comunicațional public și capacitatea de a asuma o atitudine imparțială în evaluarea spețelor.

USR caută o persoană responsabilă şi competentă, cu un istoric profesional impecabil și cu experiență relevantă în radio și/sau televiziune, care să asigure echidistanța analizării spețelor prezentate, echilibrul dintre libertatea de exprimare, apărarea demnității umane și protejarea interesului public și să contribuie la respectarea pluralismului surselor de informare, a ideilor și opiniilor.

CV-urile și scrisorile de intenție ale candidaților pentru CNA pot fi trimise în perioada 12.10.2018 –17.10.2018 (ora 12:00), iar pentru pentru ASF până pe 21.10.2018 (ora 12:00), la adresa de e-mail: [email protected].

Candidații vor fi selectați de Biroul Național al Uniunii Salvați România și ulterior vor fi audiați în Comisiile parlamentare permanente, iar votul final va avea loc în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului.

Uniunea Salvați România a mai lansat apeluri publice în vederea nominalizării unor profesioniști din partea partidului în comitetele de conducere de la Curtea de Conturi și Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.