Senatorul USR George Dircă, votat la conducerea Consiliului Legislativ

Senatorul USR George Dircă, votat la conducerea Consiliului Legislativ

Senatorul USR George Dircă a fost ales cu 174 de voturi ”pentru” în funcția de președinte al secției de evidență oficială a legislației și documentare din cadrul Consiliului Legislativ.

”Până acum, partidele politice nu au înțeles rolul major pe care Consiliul Legislativ îl are în arhitectura constituțională a României. Această instituție este fundamentală în modul în care se face reformă a legislației și modernizarea normelor legislative. Aceasta este instituția chemată să propună și să pună în dezbatere proiecte de legi complexe, precum codul electoral, codul mediului și codul pentru urbanism care lipsesc din legislatia românească. În al doilea rând, Consiliul Legislativ ar trebui să se ocupe de asanarea legislatiei căci avem în vigoare, în acest moment, peste 7.000 de legi, peste 1.200 de ordonanțe de guvern și peste 2.000 de ordonanțe de urgență, fără a mai pune la socoteală cele 14.000 de ordine de ministru, multe dintre ele care se bat cap în cap. Ori justiția din România se face pe baza acestui hățiș legislativ pe care Consiliul Legislativ ar trebui să-l simplifice și să-l facă functional pentru cetățean.”, a declarat senatorul George Dircă.

Printre atribuțiile sale se numără:
a) coordonează activitatea de ințiere a evidenței oficiale a legislației și de informatizare a sistemului de evidență a acesteia;
b) coordonează și verifică activitatea de furnizare a informației legislative necesare în procesul de avizare a proiectelor de acte normative, în ceea ce privește sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației;
c) coordonează și îndrumă colectivul de asanare a legislației active de dispozițiile căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu Constituția, precum și cu actele de nivel superior actului examinat;
d) îndrumă activitatea de elaborare a Repertoriului legislației României — evidența oficială — și de întocmire a culegerilor oficiale de acte normative — codexuri, precum și a Buletinului de informare legislativă.

George Dircă este avocat definitiv, membru al Baroului București din anul 2005. A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Nicolae Titulescu – Facultatea de Drept și Relații Internaționale din București și deține un titul de Master în Științe Penale și unul in Politici și Instituții Europene. Actualmente este membru în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări