Proiect USR pentru ca românii cu venituri mici să aibă acces la justiție

Proiect USR pentru ca românii cu venituri mici să aibă acces la justiție

La inițiativa deputaților Mihai Badea și Oana Murariu și a senatorului Cristian Bordei, USR a depus astăzi o inițiativă legislativă care facilitează accesul la justiție al românilor cu venituri mici. Proiectul prevede modificarea condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca statul să acopere, total sau parțial, cheltuielile de judecată.

În România, mulți oameni mor cu dreptatea în mână din simplul motiv că nu-și permit să suporte costurile pe care le presupune susținerea unui proces civil. Taxele judiciare de timbru, împreună cu onorariile avocaților, experților tehnici judiciari și executorilor judecătorești, ajung uneori la sume disproporționat de mari față de veniturile justițiabililor, care se văd nevoiți să asiste neputincioși la pierderea unor drepturi și interese legitime. Actul normativ care se presupune că trebuie să-i ajute este vechi de 14 ani, iar pragurile de venit în funcție de care se acordă ajutorul public judiciar au fost reduse semnificativ în 2011 și, ulterior, s-au depreciat puternic din cauza inflației și a scăderii puterii de cumpărare a leului. Pe cale de consecință, în prezent există mult mai puține persoane eligibile decât la momentul adoptării ordonanței de urgență, prin care a fost transpusă în dreptul intern o directivă europeană având ca obiect tocmai stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară”, declară deputatul USR Mihai Badea.

Nu putem vorbi de acces la justiție când actuala legislație prevede că ești scutit de taxa judiciară de timbru dacă ai un câștig sub 300 de lei pe lună. Câți oameni mai câștigă sub 300 de lei pe lună? Cineva cu un venit peste 300 de lei, dar care de abia reușește să se întrețină, să-și ducă traiul de pe o zi pe alta, este obligat să plătească taxe judiciare de timbru care pot ajunge, în multe cazuri, la sume considerabile. Pentru a avea acces la justiție trebuie să le contești, iar pentru asta e nevoie de ajutor specializat, așa că totul ține de bani. Ridicând aceste praguri nu facem decât să creăm posibilitatea ca mai mulți cetățeni să se poată adresa justiției. Vrem să facem reformă în justiție și să degrevăm instanțele, dar în același timp dorim ca cetățenii să-și poată exercita dreptul de a se adresa justiției și de a avea parte de o soluție justă”, declară deputata USR Oana Murariu.

Constituția prevede accesul liber la justiție al tuturor cetățenilor dar, în practică, valorile la care ajung astăzi taxele de timbru reprezintă un obstacol major pentru cei care doresc să-și caute dreptatea. Prin inițiativa noastră legislativă dorim să corectăm exact acest lucru prin actualizarea pragurilor de venit de la care se poate beneficia de ajutorul public judiciar în vederea plății taxelor de timbru. De asemenea, am schimbat exprimarea acestor praguri din valoric în procentual pentru a evita ca peste câțiva ani pragurile să devină din nou inoperabile din cauza rămânerii în urma creșterii nivelului veniturilor”, precizează și senatorul USR Cristian Bordei.

Proiectul depus modifică OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Legislația acum în vigoare stabilește că statul acoperă integral cheltuielile de judecată pentru persoanele al căror venit mediu lunar pe membru de familie este, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, mai mic de 300 de lei. În cazul în care venitul mediu lunar pe membru de familie se situează între 300 și 600 de lei, statul acoperă 50% din cheltuielile de judecată.

Or, pragurile de 300 de lei, respectiv 600 de lei au fost stabilite în anul 2008, când salariul minim brut era 540 lei, iar 1 euro era 3,5 lei, iar de atunci ele nu au mai fost modificate. Evident, din această cauză, foarte puțini cetățeni se mai încadrează pentru a beneficia de ajutor public judiciar.

Proiectul USR înlocuiește pragurile fixe cu valori procentuale din salariul minim brut: 25% pentru acoperirea integrală de către stat a cheltuielilor judiciare, respectiv 50% pentru acoperirea a jumătate din cheltuieli. În acest fel, vechile plafoane sunt aproape dublate și se asigură respectarea unui drept fundamental pentru o categorie defavorizată de cetățeni. În plus, prin înlocuirea sumelor fixe cu procent din salariul de bază minim brut pe țară se asigură actualizarea permanentă a criteriilor de acordare a ajutorului public judiciar, pe măsură ce cuantumul salariului de bază minim brut este ajustat prin hotărâre de Guvern.

Proiectul de lege și expunerea de motive, AICI.