Proiecte USR pentru sănătatea românilor: „sănătatea în toate politicile” și taxa pe viciu în bugetul MS

Proiecte USR pentru sănătatea românilor: „sănătatea în toate politicile” și taxa pe viciu în bugetul MS

Deputatul USR Adrian Wiener a depus două proiecte legislative menite să ajute sistemul sanitar și, implicit, sănătatea românilor. Pe de o parte, este vorba de colectarea taxei pe viciu direct la Ministerul Sănătății, astfel încât să poată fi derulate programe de prevenție și să crească calitatea sistemului public de sănătate. Pe de altă parte, este vorba despre introducerea principiului „sănătatea în toate politicile”, care își propune să se țină cont de impactul asupra sănătății publice în toate demersurile decizionale.

Primul proiect de lege modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, în sensul abrogării art. 56 al Capitolului III. În acest fel se va reveni la situația de dinaintea deciziei păguboase a guvernării PSD prin care taxa pe viciu a fost colectată la bugetul de stat, ceea ce a făcut ca sumele strânse din taxa pe viciu să intre anual în bugetul Ministerului Finanțelor Publice, iar programele pentru sănătate să fie la concurență cu alte priorități de investiții și cheltuieli.

Taxa pe viciu este echivalentul a 12% din încasările rezultate în urma acțiunilor publicitare pentru tutun și băuturi alcoolice. Această taxă este plătită de către producători, iar în ultimii ani totalul a ajuns să depășească 200 milioane de euro. Acești bani trebuie folosiți pentru programe de prevenție, pentru a diminua povara de boală și a crește calitatea sistemului public de sănătate. România alocă aproximativ 6% din PIB pentru sistemul public de sănătate. Subfinanțarea este evidentă și se reflectă în spitale vetuste, în absența programelor de prevenție ori lipsa dotărilor de bază în unitățile sanitare”, declară deputatul USR Adrian Wiener.

Odată colectată taxa pe viciu direct la Ministerul Sănătății, sumele rezultate pot fi folosite pentru:

– Finanțarea programelor și subprogramelor naționale de sănătate;

– Investiții în infrastructură și dotări la unitățile spitalicești din rețeaua Ministerului;

– Creșterea rezervei financiare pentru situații speciale.

Al doilea proiect depus de deputatul USR Adrian Wiener modifică Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în sensul introducerii obligativității ca toate deciziile de reglementare a majorității sectoarelor economice sau sociale să țină cont și de impactul asupra sănătății publice.

În prezent, la fundamentarea propunerilor legislative și a altor proiecte de acte normative se iau în considerare efectele economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare. Proiectul adaugă acestor criterii pe cel al impactului asupra sănătății publice, știut fiind faptul că doar 25% din sănătatea unei populații depinde de calitatea sistemului public de sănătate, restul fiind legat de factori de mediu – calitatea aerului, a apei și a solului -, factori sociali sau ocupaționali, alimentație, nivel de educație, calitatea locuirii.