Restart. Reformăm România.

Ne regăsim împreună - susținem industria creativă

Program național de finanțare a sectorului cultural-creativ independent prin granturi.

După două luni de izolare, resimțim lipsa unui spațiu public și conștientizăm cât de importante sunt evenimentele care ne strâng împreună în comunități. Pe de o parte, măsurile de distanțare socială vor rămâne în anumite forme, de aceea trebuie să reinventăm această obișnuință a regăsirii în comunitate. Pe de altă parte, un întreg sector economic este în colaps. 

Sectorul cultural-creativ, cel al organizării de festivaluri, concerte, spectacole și evenimente cultural-creative este afectat și nu are perspective. Scăderea activității e evaluată la peste 60%, iar impactul asupra forței de muncă, a serviciilor de suport, a eficienței economice a operatorilor privați este major, cu consecințe și asupra economiilor locale și a vieții comunităților (un număr considerabil din aceste evenimente se derulează în comunități mici – comune fără resurse bogate, orașe monoindustriale –, contribuind direct la bunăstarea lor, prin infuzii de fonduri private, externe bugetelor locale). Cercetările existente arată că acest sector era, anterior pandemiei, autosustenabil economic, în cea mai mare măsură, fără a depinde în vreun fel de finanțări publice.

Posibilitatea reluării acestor activități este incertă în viitorul apropiat, cu un impact major asupra acțiunilor care, pentru a fi viabile economic, au nevoie de un număr ridicat de spectatori (festivaluri, concerte de muzică etc.), sau al căror model de producție e centrat pe apropierea fizică (teatru).

În aceste condiții, reluarea activității acestui sector, cu un rol important în creșterea și coeziunea comunităților locale, e direct dependentă de regândirea producției și consumului de astfel de produse culturale (a se vedea modelele de concert și cinema drive-in, experimentată deja, în formule pilot, la Vilnius sau Danemarca) și, în același timp, adaptarea la condiții de siguranță sanitară specifice, despre care se anticipează că vor rămâne active cel puțin un an.

Un sistem de granturi, pentru dezvoltarea și implementarea de astfel de noi formule și măsuri de siguranță, și pentru derularea de acțiuni culturale care să satisfacă nevoile de consum în viitorul imediat și să contribuie în continuare la dezvoltarea comunitară adaptată noului context, are avantajul de a fi eficient pe termen scurt și, în același timp, cu caracter excepțional.

Un set de măsuri de acordare de granturi adresate organizațiilor (întreprinderilor) private active în organizarea de festivaluri, concerte, spectacole și evenimente cultural-creative (bienale, expoziții etc.), orientate către încurajarea de forme originale de structurare a unor astfel de activități în condiții de distanțare socială. Beneficiarii vor asigura cadrul necesar de protecție sanitară pe termen mediu și legăturile cu nevoile comunităților. Alocarea acestor granturi se face pe bază de competiție deschisă, similar procedurilor deja existente pe mecanisme similare pentru sectorul cultural-creativ privat.

  • Posibilitatea concretă a relansării activității operatorilor din sectorul cultural-creativ și a contribuției lor la dezvoltarea comunitară;
  • Păstrarea locurilor de muncă în sector;
  • Păstrarea pe piață a furnizorilor de servicii specializate;
  • Crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor oferte cultural-creative adaptate nevoilor comunităților;
  • Păstrarea contribuției economice, ca parte din PIB, a domeniului cultural-creativ.

Estimare a impactului bugetar: 40 mil. euro

Sursa de finanțare:

20 mil. euro din fondul preconizat de guvern pentru finanțarea în presă a unei campanii de conștientizare a pandemiei.

20 mil. euro din contribuția UE pentru combaterea efectelor pandemiei

Instituția responsabilă -Ministere, agenții, autorități:

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri (MEEMA)

Unitatea de Management al Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (ambele organisme administrează scheme de ajutor de stat/de minimis pentru sectorul cultural, având capacitatea de gestionare și implementare necesară)

Sari la conținut