Cristina Iurișniți: Soluții urgente pentru  digitalizarea sistemului de învățământ românesc în vreme de epidemie

Cristina Iurișniți: Soluții urgente pentru digitalizarea sistemului de învățământ românesc în vreme de epidemie

Deputatul Cristina Iurișniți, membră  a Comisiei de învățământ din Camera Deputaților, atrage atenția asupra unor măsuri urgente care se impun în  contextul  actual al crizei de sănătate  publică pentru a pune în  mișcare digitalizarea întregului  sistemului de învățământ românesc, fără discriminări, în spiritul egalității de șanse.

 Starea de urgență, precum și interdicția de a desfășura orele de curs în condiții normale, au generat o criză în sistemul de învățământ, elevii și profesorii neștiind la ce să se aștepte și cum își coordoneze activitatea. Totuși, criza poate fi diminuată printr-o serie de măsuri care să asigure tranziția activității didactice în mediul online.

,,Resping ideea înghețării anului școlar și sunt de părere că Ministerul trebuie să ia în considerare faptul că elevii au parcurs deja 75% din materia didactică din anul școlar 2019-2020. În acest context, se impune un plan de acțiune concret prin care Ministerul să acorde, în regim de urgență, fonduri pentru implementarea art. 70 din Legea Educației. Cu alte cuvinte, înființarea în cel mai scurt a Bibliotecii Școlare Virtuale, ar reprezenta un prim pas prin a pune la dispoziția tuturor elevilor și profesorilor modelele de lecții  și  materialele didactice necesare” – Cristina Iurișniți, deputat USR.

Chiar și în acest context, Ministerul Educației nu trebuie să uite că nu toți copiii și profesorii au acces la mediul online. Așadar, se impun măsuri conjugate care pe de-o parte să pună la dispoziția tuturor elevilor și profesorilor mijloacele digitale necesare pentru a putea accesa conținuturile didactie online, iar pe de altă parte trebuie să existe o platformă online cu informații centralizate, conținuturi didactice, programe școlare, dar și manuale în format digital.

,,În acest sens, salut comunicatul Consiliului Național al Elevilor, Federației sindicale ,,Spiru Haret”, precum și al Federației Asociațiilor de Părinți care au solicitat Ministerului să emită vouchere valorice pe baza cărora să se poată achziționa mijloacele digitale necesate tuturor elevilor și profesorilor” – Cristina Iurișniți, deputat USR.

Totodată, începând din acest moment, se impune instruirea cadrelor didactice pentru a putea să utilizeze la maximum resursele informatice pentru a putea continua predarea. Mai mult, este imperios ca metodologia programului național de formare CRED să fie modificată, având în vedere că la acest moment aceasta nu permite desfășurarea a mai mult de 50% din cursuri online.

,,Ministerul Educației trebuie să elaboreze urgent acest plan de acțiuni prin care are de asigurat 3 obiective esențiale:

1. Alocarea sumelor de bani necesare în așa fel încât, progresiv,  toți elevii și toate cadrele didactice să poată beneficia de mijloace digitale;

 2. Activarea art. 70 din Legea Educației prin crearea unei platforme naționale care să conțină conținuturi didactice online, programe etc. 

3. Punerea la punct a unei metodologii clare prin Ordin de ministru  pentru recunoașterea la nivel legislativ a telemuncii,   organizarea activităților  digitale de la instruiri  cu titlu permanent   pentru cadrele didactice care nu cunosc sau stăpânesc utilizarea instrumentelor digitale, până  la monitorizare și  raportarea  feedback-ului obligatoriu din partea elevilor.

In acest  sens, modelul metodologic al învățării digitale din alte state europene, inclusiv cel aprobat recent  de Ministerul Educației  din Republica Moldova este de urmat cu celeritate!