Cele mai importante amendamente USR la Legea bugetului pentru 2018

Cele mai importante amendamente USR la Legea bugetului pentru 2018

Uniunea Salvați România a depus peste 270 de amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Amendamentele privesc în principal domeniile Educație, Sănătate, Transporturi, Protecția mediului și Finanțe.

Transport

USR atrage atenția că s-au alocat insuficienți bani pentru proiectele majore de autostrăzi și căi ferate: autostrada București-Ploiești – un sfert din necesar, autostrăzile Sebeș-Turda și Lugoj-Deva – jumătate din necesarul pe 2018, lucrările de cale ferată de pe coridorul european între Sighișoara și Arad – jumătate din necesar. În aceste condiții, constructorii vor încetini ritmul pentru a lucra numai de banii alocați ceea ce înseamnă: amânarea termenelor de terminare, despăgubiri de plată pentru statul român, pierderi economice.

De asemenea, pentru al doilea an consecutiv este subfinanțată major întreținerea infrastructurii rutiere – fiind la jumătate suma alocată față de 2016. La fel și întreținerea rețelei feroviare – alocarea este la 75% din necesarul pentru ducerea la bun sfârșit a contractelor în curs pentru 2018.

USR a depus mai multe amendamente pentru a obține alocări mai mari pentru proiectele majore de infrastructură (autostrada București-Brașov, autostrada Lugoj-Deva, autostrada Sebeș-Turda), dar și pentru suplimentarea cu câte 200.000 de lei a fondurilor alocate întreținerii infrastructurii rutiere și respectiv infrastructurii feroviare.

Educație

Pentru al șaptelea an consecutiv, bugetul educației nu reprezintă o prioritate pentru actuala coaliție de guvernare, cele 6 puncte procentuale alocate din PIB pentru sistemul de învățământ rămânând un obiectiv neîndeplinit. Astfel USR consideră că alocările bugetare direcționate către domeniul educației nu sunt demne de un stat european, subfinanțarea acestuia menținându-se și în 2018. În mod paradoxal, cu toate că bugetul Ministerului Educației Naționale a crescut față de 2017, alocările bugetare suplimentare reprezintă doar îndreptarea inechităților salariale cauzate de decizii politice și nicidecum o investiție sustenabilă în creșterea calității actului educațional.

În această situație, Uniunea Salvați România a depus o serie de amendamente menite să susțină adevăratele priorități din educație; finanțarea optimă a combaterii abandonului școlar, dezvoltarea infrastructurii educaționale, susținerea cadrelor didactice și a consilierilor psihopedagogi din școli.

În ceea ce privește combaterea abandonului școlar, USR a amendat Legea bugetului de stat pentru anul 2018, considerând oportună alocarea resurselor financiare necesare pentru susținerea  programului ,,Școală după școală”. Totodată, amendamentele USR s-au axat și pe îmbunătățirea infrastructurii școlare prin investiția în săli de sport, reabilitări ale unităților școlare și dotări ale  patrimoniului acestora. În același timp, amendamentele au vizat și soluționarea problemelor reprezentate de lipsa finanțării programelor de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul liceal, precum și suplimentarea numărului de consilieri psihopedagogici care activează în unitățile de învățământ preuniversitare.

Sănătate

PSD a pus cruce bugetului de investiții dedicat spitalelor. Deși 30% dintre spitalele din România au nevoie de reparații capitale sau de consolidări, PSD a alocat o sumă derizorie pentru reabilitarea lor: 1200 mii lei.

Tot la capitolul finanțarea investițiilor la spitale, putem observa același dezinteres pentru dotarea spitalelor cu aparatură medicală, suma prevăzută fiind de numai 500 mii lei. Spre comparație, în anul 2016 banii pentru reparații capitale la spitale erau de 27.911 mii lei, în timp ce finanțarea investițiilor la spitale prevedea suma de 22.470 mii lei.

USR a depus 14 amendamente. Toate, fără excepție, solicită retragerea unor sume din PNDL și folosirea lor pentru dotarea, reorganizarea sau reabilitarea unor unități sanitare spitalicești din țară și din București.

Mediu

Amendamentele Grupului parlamentar USR cu privire la mediu vizează atât cadrul antropic cât și pe cel natural. Sunt propuse astfel investiții care au ca scop modernizarea și acreditarea laboratoarelor mobile pentru măsurarea calității aerului, realizarea de studii și evaluări tehnico-financiare de conformare pentru depozitele de deșeuri care trebuiau închise deja, precum și creșterea suprafeței spațiilor verzi pentru toate localitățile de rang zero și unu din România.

De asemenea, mai sunt vizate între altele și realizarea de studii cu privire la păduri virgine ce trebuie incluse în programe de protecție, finanțarea lucrărilor de împădurire, achiziția de echipamente electronice de măsurare a lemnului cu transmitere automată a datelor prin GPS și drone pentru paza și protecția pădurilor sau dezvoltarea parcului de utilaje necesar pentru gestionarea masei lemnoase rezultate din exploatare în regie proprie.

Nu în ultimul rând se dorește achiziția de mijloace de transport în vederea facilitării educație ecologice în natură pentru tânăra generație. Toate aceste amendamente presupun direcționarea a aproximativ 21,5 milioane de euro din totalul bugetului pentru 2018, mai mult de 10% dintre aceste fonduri fiind destinate împăduririlor.

Finanțe

USR a propus reducerea fondurilor din PNDL, alocate discreționar de Ministerul Dezvoltării Regional către primăriile din țară, dar creșterea sumelor defalcate din venituri, astfel încât autoritățile locale să poată realiza investiții și să direcționeze resursele spre nevoile reale ale comunităților. Premierul Mihai Tudose promitea pe 23 noiembrie în fața Parlamentului că 100% din impozitul pe venit va merge către autoritățile locale, prin legea bugetului de stat, ceea nu se întâmplă.

De asemenea, USR a introdus un amendament prin care Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a transmite comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului, precum și de a publica pe site-ul propriu, toate comunicările din partea ordonatorilor principali de credite, precum virările, redistribuirile și modificările de credite, prevăzute de prezenta lege. Scopul amendamentului este de a opri practica Guvernului de a transfera în mod netransparent fonduri între ministere.

Toate amendamentele USR la Legea bugetului pentru anul 2018 pot fi consultate în document atașat  – Amendamente USR Legea Bugetului 2018