Un nou apel public de candidaturi pentru funcții de conducere în instituții publice

Un nou apel public de candidaturi pentru funcții de conducere în instituții publice

Uniunea Salvați România organizează un nou concurs deschis de CV-uri pentru a nominaliza cele mai competente persoane la conducerea instituțiilor publice, de această dată funcțiile vacante sunt în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Societatea Română de Televiziune și Consiliul Legislativ.

”Ca de fiecare dată, USR încearcă să asigure transparență în procedurile de numire ale oamenilor din conducerea instituțiilor publice. Este inacceptabil ca o instituție precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării să fie politizată deoarece PSD a ridicat la rang de strategie politică numirea rudelor și a prietenilor în funcții publice. Toate numirile în instituțiile publice trebuie să respecte criterii de integritate și de profesionalism, nu criterii clientelare impuse de vechile partidele politice”, a declarat președintele USR Dan Barna.  

Candidații trebuie să respecte condițiile legale pentru alegerea în conducerea celor trei instituții, dar și criteriile de profesionalism și integritate ale USR.

Astfel, candidatul pentru un loc în Colegiul Director al CNCD trebuie să fie cetățean român, cu studii superioare (preferabil științe juridice), fără antecedente penale și să nu fi fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste. Candidatul trebuie să se bucure de o bună reputație și să aibă o activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului și combaterii discriminării. Alte criterii de eligibilitate sunt familiaritatea cu mediul comunicațional public și capacitatea de a asuma o atitudine imparțială în evaluarea spețelor.

USR caută o persoană eficientă, responsabilă şi competentă, care să optimizeze interacţiunea între instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, ONG-uri şi cetăţeni  şi care să reprezinte un garant real al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, o persoană cu deschidere faţă de valorile europene şi care să adopte şi să urmărească aplicarea principiilor și valorilor Uniunii Europene și jurisprudenței CJUE și ale altor instanțe internaționale în domeniul nediscriminării.

Candidatul pentru un loc în consiliul de administrație al SRTv nu poate face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului și nu poate participa la societăți comerciale cu care Societatea Română de Televiziune întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

USR caută o persoană publică cu un istoric profesional impecabil, care nu a colaborat cu fosta Securitate și nu a făcut declarații împotriva democrației, a statului de drept și a drepturilor omului și care să vegheze ca SRTV să asigure informarea corectă a opiniei publice și accesul la cultură.

Candidatul pentru funcția de președinte de secție a Consiliului Legislativ trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în ţară, pregătire juridică superioară, precum şi o bună reputaţie profesională şi morală. Pentru funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ şi preşedinte de secţie este necesară o vechime în activitatea juridică de cel puţin 15 ani.

USR caută o persoană cu o integritatea morală ireproșabilă, care să nu fi fost implicată în activități de poliție politică, și cu o experiență de minim trei ani în coordonarea unei echipe de peste cinci persoane și în domeniul de drept al secției pentru care concurează sau în drept constituțional. Experiența în activitatea legislativă sau în administrația centrală (inclusiv colaborări cu persoane juridice de drept public la nivel central) constituie un avantaj.

Candidații propuși de fiecare partid vor fi audiați în Comisiile parlamentare permanente, iar votul final va avea loc în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului.

CV-urile pot fi trimise în perioada 13.02.2018 – 18.02.2018, la adresa de e-mail: [email protected]. Biroul Național al Uniunii Salvați România va selecta luni, 19 februarie 2018, candidații ce vor fi nominalizați din partea partidului.

Uniunea Salvați România a mai lansat și în trecut o invitație deschisă tuturor profesioniștilor din societate pentru a-și trimite candidaturile în vederea nominalizării din partea partidului în comitetele de conducere de la Curtea de Conturi și Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.