Cristina Iurișniți: Ministerul Educației să prezinte informații suplimentare despre Editura Didactică

Cristina Iurișniți: Ministerul Educației să prezinte informații suplimentare despre Editura Didactică

În contextul modificărilor legislative cu privire la problema manualelor școlare, deputatul USR Cristina Iurișniți, consideră că Ministerul Educației are obligația de a clarifica aspectele procedurale care privesc editarea și tipărirea manualelor școlare, având în vedere lipsa cadrului legislativ.

Astfel, Legea manualului școlar nu a fost promulgată, iar Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2017 care prevedea transformarea Editurii Didactice și Pedagogice (EDP) din regie autonomă în societate pe acțiuni.

În conformitate cu prevederile constituționale, cele două acte normative nu își pot produce efectele juridice, fapt contrazis de acțiunile Ministerului Educației Naționale cu privire la încheierea cu Editura Didactică și Pedagogică, entitate inexistentă în acest moment, două contracte: Contractul cadru nr. 8913/05.04.2018 și Contractul subsecvent nr. 37/ 25.05. 2018, conform cărora Editura Didactică și Pedagogică va edita, traduce și tipări manuale pentru anul școlar 2018-2019.

Totodată, Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 face referirea la obligația cadrului didactic de a edita proiectele de manuale, evidențiind ,,relația dintre informație și imagini/hărți/grafice/tabele/ diagrame/simboluri/ texte-suport (Criteriul II) și tehnoredactarea / layoutul (Criteriul IV)”.

Tehnoredactarea și layoutul sunt aspecte ce țin de demersul editorial, un profesor, oricâte competențe digitale ar avea, neavând posibilitatea să se ocupe de acestea. De asemenea, ilustrațiile unui manual nu pot nici ele să fie creația unui profesor-autor de manual, acesta neavând competențe în acest sens, iar imaginile ce ar putea fi folosite se află, de multe ori, sub incidența drepturilor de autor.

,,Am solicitat Ministrului Educației să îmi comunice care este temeiul juridic pe baza căruia Ministerul Educației Naționale a încheiat acte juridice cu Editura Didactică și Pedagogică, cum explică această situație și cum își propune instituția pe care o conduce să eficientizeze procesul de editare al manualelor școlare.”