Senatul a adoptat propunerile USR de modificare a legii spațiilor verzi

Senatul a adoptat propunerile USR de modificare a legii spațiilor verzi

Senatul a doptat proiectul USR care modifică legea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor. În noua sa formă, legea introduce o definiție a spațiului verde și actualizează tipurile de spațiu verde în raport cu tipul de proprietate și categoriile de folosință a terenurilor din intravilanul localităților conform legislației în vigoare, precum și cu principiile de dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din domeniu la nivel european.

De asemenea, noile amendamente adoptate completează obligațiile referitoare la protecția și conservarea spațiilor verzi în funcție de proprietari și utilizatori, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității spațiilor verzi. De asemenea, au fost eliminate din vechea lege o serie prevederi care ar fi îngreunat administrarea lor corespunzătoare.

”Obiectivul nostru este de a asigura crearea, întreținerea și protejarea spațiilor verzi din orașele din România, în condițiile în care extinderea spațiului locativ s-a făcut, de cele mai multe ori, cu sacrificarea spațiilor verzi. Noi vrem ca dezvoltarea orașelor să se facă în conformitate cu principiile de dezvoltare durabilă și de asigurare a sănătății și calității vieții, în general, a locuitorilor lor. Noua lege oferă administrațiilor publice locale instrumentele necesare pentru amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi și, în același timp, să le ofere locuitorilor o oază de verdeață unde pot să se relaxeze”, spune senatorul USR Allen Coliban, semnatar al inițiativei legislative.

Conform noilor prevederi, cel puțin 30% din suprafața amenajată a noilor zone rezidențiale, comerciale sau industriale construite pe terenurile introduse în intravilan trebuie să fie amenajată ca spații verzi publice, în beneficiul întregii comunități ceea ce va duce la generarea unor spații verzi de calitate, adaptate la viața cotidiană modernă. De asemenea, este prevăzută mărirea suprafeței totale ce poate fi ocupată de construcții autorizate (respectiv: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale etc.) de la 10% la 15%.

”Considerăm că acesta este un moment important pentru toți cetățenii României. Modificarea Legii 24/2007 care a fost azi votată de Senat asigură în fapt garantarea dreptului constituțional la  un mediu sănătos. În plus, este important de subliniat faptul că acest demers a fost generat printr-o colaborare reală între reprezentanți din Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ordinul Arhitecților din România, Asociația Peisagiștilor din România, societății civile și ai clasei politice în ansamblul ei”, spune Diana Culescu, președinta ASOP.

Au fost introduse și prevederi noi privind autorizarea construcțiilor în zonele verzi, respectiv a lucrărilor de amenajare spații verzi și a lucrărilor de construcție care ar putea afecta indicii de calitate și cantitate ai spațiilor verzi și ai elementelor vegetale, conform legislației în vigoare în construcții, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții în scopul unei protecții reale și eficientă a spațiilor verzi.

”Votul de azi este o victorie a bunului simț, în condițiile în care nu cred că există oraș în România unde să nu existe organizații, asociații sau grupuri de inițiativă cetățenească ce au ca obiectiv lupta pentru un mediu mai bun. Sper ca această lege să închidă lista neagră a primăriilor care-și distrug singure spațiile verzi sau cred că pot rezolva artificial problema spațiilor verzi, introducând bucăți de pădure de pe lângă orașe în intravilan” , a declarat Mihai Goțiu, senator USR, membru în Comisia pentru Mediu și semnatar al inițiativei legislative.

De asemenea, sunt aduse completări reglementărilor legate de înstrăinarea, atribuirea, reducerea și schimbarea de destinație a spațiilor verzi în scopul unei protecții mai stricte a acestora. 

Amendamenele USR au fost adoptate cu 75 de voturi pentru și 5 abțineri.