Ramona Dinu cere Ministerului Economiei să elaboreze un OUG care să permită restituirea dobânzilor percepute abuziv de bănci

Ramona Dinu cere Ministerului Economiei să elaboreze un OUG care să permită restituirea dobânzilor percepute abuziv de bănci

Senatoarea USR Ramona Dinu a adresat o interpelare către ministrul Economiei şi preşedintele ANPC prin care solicită declanşarea unui control amplu asupra contractelor de credit aflate în derulare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 50/2010 pentru care s-au încheiat acte adiţionale în sensul asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile respectivului act normativ şi, în mod special, solicită preşedintelui ANPC să dispună iniţierea unor acţiuni în instanţă împotriva creditorilor care au strecurat clauze abuzive în respectivele acte adiţionale.

De asemenea, senatoarea USR solicită Ministrului Economiei să elaboreze o ordonanţă de urgenţă a guvernului pentru modificarea art. 12, 13 şi 14 din Legea nr. 193/2000 pentru a le pune în acord cu deciziile CCR şi a permite instanţelor de judecată să dispună restituirea către consumatori, fără   acţiuni în instanţă în nume propriu, a sumelor percepute ca urmare a constatării existenţei clauzelor abuzive în contract.

Ramona Dinu ”Mulți consumatori au “beneficiat” de incorecta aplicare a legii în contractele de credit semnate cu instituțiile bancare din România. Am cerut Guvernului și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să-și facă clară poziția față de injusta aplicare a prevederilor iniţiale ale O.U.G. nr. 50/2010. În asemenea circumstanțe, este absolut necesar un control de amploare pe piaţa produselor şi serviciilor bancare desfăşurat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, avându-se în vedere, cu prioritate, situaţia contractelor de credit aflate în derulare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 50/2010 pentru care s-au încheiat acte adiţionale în sensul asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile respectivului act normativ.”

Potrivit textului O.U.G nr.50/2010, în vigoare începând cu data 21.06.2010, prin art. 40, se stabileşte că creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligențele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiționale iar, în cazul modificărilor impuse prin legislație, nesemnarea de către consumator a actelor adiționale fiind considerată acceptare tacită. Introducerea în actele adiționale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislație sunt considerate nule de drept.

Astfel, dobânda trebuia să fie raportată la fluctuațiile indicilor de referință EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobânzii de referință a BNR, în funcție de valuta creditului, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă, fixă pe toată durata derulării contractului iar, ceea ce este foarte important, marja dobânzii putea fi modificată doar ca urmare a modificărilor legislative care ar fi impus în mod expres acest lucru.

Ramona Dinu: ”Creditorii s-au folosit de un punct de vedere fără valoare normativă exprimat de preşedintele ANPC în iulie 2010  şi „s-au acoperit” pentru a modifica în mod abuziv dobânda calculând-o după o nouă formulă:  indicele de referinţă aferent valutei în care a fost acordat creditul + marja menţionată în contractul iniţial + procent fix pe toată durata contractului, determinat prin scăderea din rata de referinţă internă a băncii a valorii indicelui de referinţă de la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010. Includerea acestui procent fix pe toată durata contractului nu are temei legal şi a produs venituri necuvenite creditorilor din 2010 până în prezent sau până la maturitatea creditului, păgubind consumatorii.”