Proiect USR în Parlament: orele profesorilor implicați în programul „Școală după Școală”, plătite din bugetele locale

Proiect USR în Parlament: orele profesorilor implicați în programul „Școală după Școală”, plătite din bugetele locale

Deputatul USR Cristina Iurișniți a depus, astăzi, un proiect de lege de modificare a Legii Educaţiei astfel încât autoritățile locale să aibă posibilitatea de a cuprinde în bugetele locale plata salariilor cadrelor didactice calificate implicate în programe de tip „after school” (Școală după şcoală).

„Autorităţile locale trebuie să aibă posibilitatatea să susţină financiar cadrele didactice. Contextul pandemiei de COVID-19 ne-a demonstrat cât de importantă este descentralizarea deciziei în învăţământ. Finanţarea salariilor este un atribut exclusiv al Ministerului Educaţiei, însă e important să le dăm și primarilor oportunitatea de a o face. Cred că doar autorităţile locale cunosc situaţia reală de la nivelul comunităţii şi pot răspunde mult mai rapid nevoilor şcolilor”, transmite deputatul USR Cristina Iurișniți.

Inițiatoarea proiectului de lege subliniază că programul „Școală după şcoală” reprezintă o alternativă pentru părinţii care, din pricina ocupaţiilor lor, nu îşi permit să stea cu copiii imediat după terminarea orelor de curs. Aşadar, este obligaţia morală a autorităţilor locale să sprijine extinderea programului de tip after school care să vină în ajutorul părinţilor şi al elevilor. „Doar prin astfel de demersuri se vor pune bazele autonomiei locale şi ale dezvoltării comunităţilor locale în acord cu particularităţile şi nevoile lor”, subliniază Cristina Iurișniți, inițiatoarea proiectului.

Proiectul USR propune: 

După alineatul (2) al articolului 105 se introduce un nou alineat (21), cu următorul cuprins:

  1. (21) Prin excepţie de la art. 105 alin. (1) şi art. 105 alin. (2) lit. l, autorităţile publice locale pot asigura, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, finanţarea cheltuielilor pentru salarizarea cadrelor didactice calificate din cadrul programelor de tip „Școală după şcoală”.
  2. Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei legi ar trebui să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Programul de tip „after school” (Școală după şcoală) este definit de art. 58 alin. (2) şi Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 ca fiind un program care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială.