USR PLUS București lansează apel public de candidaturi pentru Consiliul de Administrație al Termoenergetica București S.A.

USR PLUS București lansează apel public de candidaturi pentru Consiliul de Administrație al Termoenergetica București S.A.

USR PLUS București lansează o invitație deschisă tuturor profesioniștilor din piață pentru a-și trimite candidaturile în vederea identificării unor persoane competente care să asigure interimatul în Consiliul de Administrație al Termoenergetica București S.A. În paralel, se vor desfășura demersurile pentru a selecta, conform principiilor instituite de OUG109/2011, managementul pentru următorul mandat complet.

Candidații trebuie să respecte condițiile legale pentru aceste funcții și criteriile de profesionalism și integritate ale USR PLUS.

Candidații trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele cerințe:

 1. Să aibă studii superioare de lungă durată în unul din următoarele domenii: tehnic, economic sau juridic. Deținerea unor diplome de absolvire a unor cursuri de perfecționare, a unor studii de master sau post-universitare reprezintă un avantaj;
 2. Să aibă o vechime în muncă de minimum 10 ani. Experiența pe funcții de conducere și/sau istoricul profesional în instituţii publice cu competențe în domeniul energiei sau în companii private din același domeniu reprezintă un avantaj;
 3. Să aibă o bună reputaţie.

Nu vor fi acceptate persoanele care intră sub incidența oricăruia dintre următoarele paragrafe:

 1. Au dosare penale sau trimiteri în judecată pentru fapte penale;
 2. Au fost implicate în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate sau în cazuri de conflict de interese;
 3. Au redactat lucrări sau au obținut diplome sau alte titluri științifice prin plagiat (furt intelectual).

Candidaturile vor conține:

 1. CV care să ateste experiența profesională/managerială și studiile absolvite;
 2. Scrisoare de intenție;
 3. Viziune de dezvoltare și plan de acțiune (pe termen scurt, mediu și lung) pentru redresarea activității Termoenergetica București SA, modernizarea rețelei de termoficare și furnizarea în condiții optime a agentului termic și a apei calde pentru toți locuitorii Municipiului București;
 4. Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea conținutului lucrărilor de diplomă/disertație/doctorat, în cazul studiilor absolvite;
 5. Declarație pe proprie răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale;
 6. Declarație pe proprie răspundere de necolaborare cu Securitatea și de neapartenența la servicii de informații.

Aplicațiile pot fi trimise până cel târziu miercuri, 3 martie, ora 23:59, la adresa de e-mail [email protected].