Noi reglementări privind concursurile la stat. Liviu Mălureanu, președintele ANFP: „Ne dorim concursuri transparente, cu un număr cât mai mare de candidaţi”

Noi reglementări privind concursurile la stat. Liviu Mălureanu, președintele ANFP: „Ne dorim concursuri transparente, cu un număr cât mai mare de candidaţi”

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), Liviu Mălureanu, propune noi reglementări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.

Scopul lor este să transparentizeze, simplifice și debirocratizeze aceste concursuri și să împiedice frauda.

„Am gândit aceste modificări pentru a corecta unele deficienţe constatate în practică ori care au fost semnalate Agenţiei. Prin această iniţiativă, dorim ca etapele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice să fie reglementate într-un mod coerent şi unitar. În plus, ne dorim concursuri transparente, cu un număr cât mai mare de candidaţi şi încurajăm participarea acestora prin măsuri care împiedică şi previn situaţiile de fraudare a concursurilor”, a declarat Liviu Mălureanu.

Lista modificărilor:

✅ bibliografia şi tematica vor fi transmise ANFP odată cu înştiinţarea cu privire la organizarea unui concurs;
✅ tematica concursului va fi stabilită în mod obligatoriu pe baza bibliografiei;
✅ un număr minim de propuneri de subiecte pentru fiecare act normativ cuprins în bibliografie;
✅ reglementarea posibilității testării competențelor specifice necesare ocupării unei funcţii publice şi în cadrul probei scrise sau a probei de interviu;
✅ asigurarea publicităţii anunţului de concurs, inclusiv prin contractare de servicii de publicitate;
✅ completarea adeverinţei care atestă vechimea în specialitate cu informaţii suplimentare, precum şi posibilitatea acceptării şi unui alt tip de document prin care se poate dovedi această vechime;
✅ modificări în ceea ce priveşte numărul de propuneri de subiecte din partea fiecărui membru al comisiei de concurs, precum şi a punctajului acordat de reprezentantul ANFP la 25% din punctajul maxim;
✅ utilizarea de către reprezentanţii ANFP în comisiile de concurs a aplicaţiei informatice de extragere automată a subiectelor şi punerea acesteia la dispoziţia instituţiilor, dacă acestea o solicită.

Modificările sunt prevăzute într-un proiect de Hotărâre a Guvernului transmis de ANFP către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Proiectul de HG va fi publicat în transparenţă decizională şi supus consultării publice, după asumarea de către MDLPA.

Detalii, aici.