Inițiativa legislativă a USR privind finanțarea intreprinderilor sociale de inserție, aprobată de Senat

Inițiativa legislativă a USR privind finanțarea intreprinderilor sociale de inserție, aprobată de Senat

Plenul Senatului a adoptat cu 120 de voturi PENTRU și unul ÎMPOTRIVĂ, propunerea legislativă a parlamentarilor USR Cristian Bordei și Radu Molnar care prevede posibilitatea de a direcționa cei 3,5% din impozitul de venit, asupra cărora contribuabilii persoane fizice pot dispune, către întreprinderile sociale de inserție.

Inițiativa încurajează înființarea și funcționarea întreprinderilor sociale de inserție, întreprinderi al căror scop este lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate. În prezent, contribuabilii persoane fizice pot direcționa pana la 3,5% din impozitul pe venituri către susținerea ONG-urilor si a unităților de cult.

Cristian Bordei: ”Intreprinderile sociale de inserție desfășoară activități cu scop social și care serversc interesul general al societății. Deși principiile economiei sociale se suprapun cu principiile de funcționare a acestor beneficiari, Codul fiscal nu a acordat și intreprinderilor sociale de inserție o facilitate similară. Măsura va avea ca rezultat scăderea ratei şomajului, contribuind astfel la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi marginalizare socială.

Intreprinderile sociale de inserție functionează după o serie de principii clare, precum: prioritate acordată individului și obiectivelor sociale și nu neapărat creșterii profitului; principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8; solidaritate și responsabilitate colectivă. Acestea sunt supuse unor controale anuale și sunt obligate să aloce minim 90% din profitul realizat scopului social.

În România funcționează un număr foarte mic de întreprinderi sociale de insertie, comparative cu țările din Vestul Europei.