Registrul unic de control electronic, inițiativă legislativă USR menită să evite abuzurile organelor de control financiar

Registrul unic de control electronic, inițiativă legislativă USR menită să evite abuzurile organelor de control financiar

Senatorii USR Anca Dragu, Claudiu Mureșan și Narcis Mircescu au depus o inițiativă legislativă de înființare a unui Registrul unic de control electronic la Ministerul Finanțelor, Registrul unic de control în format fizic urmând să fie folosit doar in cazuri excepționale. Aplicația Registrul unic de control electronic va fi pusă la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor și structurile sale, ca parte a serviciilor accesibile prin SPV, și nu va presupune nicio procedură de înregistrare în aceasta.

Anca Dragu: Obligația autorităților, dreptul contribuabilului! Debirocratizarea și simplificarea vieții cetățenilor corecți a fost mereu o prioritate pentru mine. În acest sens am introdus plata cu cardul la punctele de încasare a impozitelor și taxelor și înrolat ANAF pe ghișeul.ro. Acum dispare obligația de a avea Registrul unic de control în format fizic, așa cum dispar și amenzile pentru nedeținerea sa. Apare însă dreptul contribuabilului de a fi informat prin SPV dacă controlul ce urmează a se derula este legitim. Această aplicație este gratuită pentru contribuabil și care nu implică niciun demers din partea sa, iar lipsa înscrierii unor informații esențiale în acest Registru electronic atrage după sine nulitatea actului de control întocmit.”

Un Registrul unic de control electronic ar proteja contribuabilii de eventuale abuzuri, fiind o garanție că autoritățile cu atribuții de control nu întreprind controale nejustificat de dese, sau exercitate în alte scopuri decât în maniera corectă a atribuțiilor de control. Opțional, contribuabilii care nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet la sediul social sau la punctele de lucru pot utiliza registrul unic de control în format fizic.

Narcis Mircescu: ”Modificările propuse vor avea un impact pozitiv social, prin scăderea costurilor de conformare, costuri asociate cu achiziția, păstrarea și arhivarea unor registre fizice, dar și prin creșterea transparenței actelor de control. Folosit inteligent, un Registru Unic de Control electronic va permite autorităților de control fiscal să se îndrepte spre combaterea marii evaziuni și colectarea sporită a taxelor.”

Registrul Uinc de Control electronic reprezintă un exemplu de bună guvernanță, protejează firmele de posibile abuzuri din partea oricărui organ de control, crește transparența controalelor efectuate de autoritățile statului și permite obținerea mai facilă de informații statistice. De asemenea, el permite identificarea mai ușoară a situațiilor de neconformitate în care s-ar putea afla persoanele din echipa de control, precum și reducerea costurilor asociate cu achiziția, păstrarea și arhivarea unor registre fizice.

Claudiu Muresan: ”Inițiativa legislativă arată că orice pas mic în direcția digitalizării relației dintre contribuabil și stat nu poate decât să aibă rezultate pozitive: reduce abzul și corupția, responsabilizează ambele părți și crește încrederea reciprocă, ceea ce – mai departe – permite scăderea birocrației și reducerea cheltuielilor statului:”