Uniunea Salvaţi România se opune distrugerii parcului Kiseleff

Uniunea Salvaţi România se opune distrugerii parcului Kiseleff

Consilierii USR Sector 1, Ilinca Macarie şi Cristian Bulfon, au depus o plângere prealabilă către Primăria Generală și Prefectul Capitalei pentru a bloca un proiect de amenajare urbană ce va distruge iremediabil Parcul Kiseleff.

”Proiectul de amenajare, reabilitare și amplasare a unui obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff ar însemna o intervenţie majoră într-un parc monument istoric, aflat într-o arie protejată din București. Pe lângă amplasarea unei statui de înălțimea unei case cu trei etaje, proiectul propus de Primăria Sectorului 1 are ca obiect reconfigurarea și remodelarea talazurilor, a lacului și a aleilor, betonând și defrișând mari suprafețe verzi”, a explicat consiliera USR Ilinca Macarie.

Consilierii USR au constatat abateri grave de la legalitate în documentele care stau la baza proiectului de reamenajare, în toate fiind omisă calitatea de monument istoric a parcului, lipsind avize necesare şi existând neconcordanţe în datele de identificare ale proiectului. Cel mai important aviz care lipsește proiectului este cel al Ministerului Culturii privind intervenția pe un monument istoric, aflat într-o zonă protejată.

În plus, proiectul nu are la bază niciun studiu de specialitate cu privire la valoarea reală a vegetației existente și la impactul pe care noua amenajare l-ar avea asupra arborilor și asupra altor elemente ce intră în componența monumentului.

Hotărârea de consiliu local 216/31.07.2017, prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, deși este o hotărâre care priveşte patrimoniul, nu a fost votată cu o majoritate calificată, aşa cum prevede legea, ci cu o majoritate simplă.

”Grădina Kiseleff”, cum s-a numit la început primul parc public din București, îngloba o amenajare de concepție romantică, specifică peisagisticii europene din primele decenii ale secolului al XIX-lea, în care traseele și formele libere, diversitatea vegetației, lacul și micul relief din vecinătate susțineau viziunea unui peisaj cvasi-natural. Aceste caracteristici sunt încă foarte vizibile în zona lacului, care, cu forma sa liberă, ușor recognoscibilă în toate planurile istorice, masivele compacte de arbori deopotrivă seculari și tineri, precum și relieful din vecinătate s-au păstrat până astăzi, ca vestigii valoroase ale planului original.