Scrisoare deschisă către premier: Opriți fraudele masive din sistemul național al asigurărilor de sănătate

Scrisoare deschisă către premier: Opriți fraudele masive din sistemul național al asigurărilor de sănătate

Deputatul USR, Tudor Pop, membru în Comisia pentru Sănătate și Familie, i-a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă premierului Viorica Dăncilă în care îi prezintă o propunere legislativă care 1) rezolvă problema transparenţei deconturilor către asiguraţi, 2) contribuie la prevenirea fraudelor şi creşterea eficienţei sistemului sanitar şi 3) are potenţialul de a salva mii de vieţi.

Scrisoarea vine ca o reacție la declarațiile recente ale premierului Viorica Dăncilă, care a susținut într-o emisiune televizată, că opoziția se discreditează când face circ în Parlament și nu propune proiecte constructive.

Redăm integral textul scrisorii:

Stimată Doamnă Prim Ministru,

Numele meu este Tudor Rareș Pop, deputat USR, membru în Comisia pentru Sănătate și Familie. Salut apelul dvs. la dialog și găsesc de-a dreptul încurajatoare invitația dvs. prin care solicitați Opoziției proiecte și inițiative benefice pentru români. Îndrăznesc să mă alătur și eu demersului colegilor mei cu un proiect de lege pe care îl consider esențial pentru sănătatea sistemului sanitar din România.

În lumina celor 43 de cazuri de corupţie semnalate în ultimii ani în sistemul medical, în care 22 dintre cei acuzaţi  sau deja condamnaţi sunt angajaţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, vin în sprijinul programului de guvernare PSD cu o propunere legislativă care 1) rezolvă problema transparenţei deconturilor către asiguraţi, 2) contribuie la prevenirea fraudelor şi creşterea eficienţei sistemului sanitar şi 3) are potenţialul de a salva mii de vieţi.

”Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale.”

Acesta este articolul 234 din legea 95/2006 sau Legea Sănătății, după cum mai este binecunoscută. Din păcate, acest articol este insuficient, cum la fel de insuficiente s-au dovedit mecanismele de control ale CNAS care şi-au demonstrat, din păcate, limitele.

Iniţiatorii acestei propuneri, înregistrată la Senat pentru dezbatere cu nr.b616/2017, consideră că fiecare asigurat trebuie să fie informat cu privire la serviciile, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale pe care CNAS le decontează în numele lui. Orice român trebuie să aibă acces facil, atât electronic cât şi prin poştă, la un raport anual cu privire la plăţile făcute de CNAS în numele lui.

Prezenta propunere legislativă extinde şi întregeşte dreptul asiguratului de a fi informat, acesta beneficiind de un raport care include totalitatea deconturilor efectuate de CNAS în numele lui.

Amendamentele aduse legii 95/2006, aduc 5 noi aliniate articolului 234, aliniatul 1 este fostul Art.234, neschimbat. Cu voia dvs, le voi adăuga aici:

– (2) Asiguraţilor li se va pune la dispoziție la cerere de către CNAS, în termen de maximum 30 de zile de la efectuarea cererii, lista cu deconturile efectuate de CNAS pentru fiecare dintre serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii, de care asiguratul a beneficiat în anul precedent, incluzând furnizorii către care CNAS a efectuat plăţile şi data furnizării.

– (3) Lista cu deconturile, furnizorii către care s-au făcut plăţile şi data furnizării, prevăzute la alin. (2), vor putea fi accesate de asiguraţi prin intermediul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului.

– (4) Dacă deconturile efectuate de către CNAS pentru un asigurat depășesc de trei ori media anuală a deconturilor, în decurs de un an, CNAS va trimite asiguratului prin poștă sau prin mijloace electronice, lista cu deconturile, furnizorii şi data furnizării, prevăzute la alin. (2), până la data de 1 februarie a anului următor efectuării deconturilor.

– (5) Media anuală a deconturilor reprezintă suma tuturor deconturilor efectuate de CNAS în decurs de un an, împărțită la numărul de asigurați care au beneficiat de deconturi, și va fi publicată de către CNAS pe pagina proprie de internet cel târziu la data de 15 ianuarie pentru anul anterior.

– (6) CNAS va elabora normele metodologice pentru implementarea alin. (2), (3), (4) şi (5), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Doamna Prim Ministru Viorica Dăncilă, aceasta este o lege simplă și bună care va spune stop fraudărilor masive din sistemul național al asigurărilor de sănătate. Este totodată o buna ocazie să dovediți că, înainte de orice, aveți ca prioritate sănătatea românilor, buna guvernare și că respingeți metodele prin care atâția ani banii contribualilor români au fost deturnați în buzunarele unor infractori prin decontări fictive.

Cu deosebită considerație, 

DEPUTAT Tudor Rareș Pop

21 februarie 2018