Salarii discreționare acordate prin OUG conducerii fondurilor suverane

Salarii discreționare acordate prin OUG conducerii fondurilor suverane

În cadrul Comisiei economice, industrii și servicii din Senat s-a discutat proiectul de OUG prin care Loteria Română, companie cu capital integral de stat și una dintre instituțiile cu tradiție ale societății românești, ar putea face parte din fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii. Astfel, se creează cadrul legal ca Loteria Română să-și poată transfera acțiunile din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a fondurilor suverane, în momentul în care ele vor fi create. Această nouă măsură va conduce la schimbarea acționariatului companiei.

„În contextul noii legi, dacă acționariatul companiei va fi schimbat înseamnă că membrii consiliului de supraveghere vor fi deciși de reprezentanți din partea fondului. Caracterul de urgență al legii nu se justifică, în acest caz”, a declarat senatoarea USR, Silvia Dinică.

În expunerea de motive, Guvernul susține faptul că prin înființarea acestor fonduri se vor crea practic niște ,,vehicule” care vor contribui la dezvoltarea economiei românești și vor oferi o alternativă de finanțare a proiectelor de investiții din domenii precum infrastructură sau energie, însă nu precizează și pericolele care decurg din acest act normativ.

Este eliminată obligativitatea ca din Consiliul de Supraveghere să facă parte un reprezentant al autorității publice centrale precum și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. Astfel, Consiliul va fi format tot din 9 membri care vor fi desemnați de adunarea generală a acţionarilor, iar remunerațiile atât ale membrilor consiliului de supraveghere, cât și ale membrilor directoratului se vor stabili de adunarea generală a acţionarilor.

„Ordonanța de Urgență ce vizează cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii este modificată astfel încât remunerațiile membrilor consiliului de supraveghere şi ale membrilor directoratului vor fi stabilite în afara oricărui control și în afara oricăror limite. Pot avea, deci, orice valoare va dori adunarea generală a acţionarilor. De asemenea, se face excepție de la prevederile ordonanței de urgență 109 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În cadrul comisiei economice, industrii și servicii am propus eliminarea articolului privind remunerația acestor membri și revenirea la prevederile OUG 109, dar modificarea a fost respinsă, din nefericire, de coaliția de guvernare, cu majoritate de voturi.” a subliniat senatoarea USR, Silvia Dinică.

Ținând cont de faptul că acest OUG produce deja efecte, fiind deja în vigoare, din păcate, prin procedura de adoptare tacită iminentă, la nivelul Senatului, opoziția nu îi poate limita consecințele.