USR a atacat la Curtea Constituțională, alături de PNL, modificările la Codurile penale

USR a atacat la Curtea Constituțională, alături de PNL, modificările la Codurile penale

Uniunea Salvați România a depus, împreună cu PNL, două sesizări de neconstituționalitate cu privire la proiectele de lege prin care se aduc peste 300 de modificări nocive Codului penal și Codului de procedură penală. USR consideră că toate aceste modificări vin în contradicție nu doar cu statul de drept, șubrezind politica penală a României și favorizând infractorii, dar și cu Legea fundamentală.

În vederea garantării ordinii și siguranței publice, legiuitorul are obligația să stabilească un regim sancționator echitabil și proporțional, care să țină cont nu doar de interesele persoanelor care cad sub incidența legii penale, ci și de interesele societății în general. Or, ceea ce fac PSD și ALDE, sprijinite de UDMR și minoritățile naționale, este doar în interesul infractorilor. După ce și-a pierdut credibilitatea în plan extern din cauza guvernării PSD-ALDE, România riscă acum să devină și un paradis al infractorilor”, a declarat Dan Barna, președintele USR.

Semnatarii sesizărilor au invocat atât motive extrinseci, cât și motive intrinseci de neconstituționalitate și apreciază că ambele legi sunt neconstituționale în ansamblul lor.

În cazul modificărilor la Codul penal, de exemplu, USR consideră că legea a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 69 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, fapt care aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) și art. 69 din Constituția României.

Similar, în cazul legii care amendează Codul de procedură penală, a fost încălcat principiul bicameralismului, în condițiile în care Camera Deputaților, Cameră decizională, a eliminat mai mult de jumătate din amendamentele adoptate de Senat pentru punerea în acord a dispozițiilor declarate neconstituționale.

De asemenea, USR invocă încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituție, care prevede că România este stat de drept şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, care prevede că în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Or, aceste articole au fost încălcate prin neîntocmirea studiilor de impact în legătură cu modificările propuse pentru Codul penal.

Nu în ultimul rând, potrivit art. 148 din Constituție, „(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2)”.

Printre consecințele subsecvente aderării României la Uniunea Europeană se numără și Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), instituit în anul 2007 pentru a remedia deficiențele din reforma sistemului judiciar și din lupta împotriva corupției și crimei organizate. Iar prin Decizia nr. 2/2012, Curtea Constituțională a reținut că, prin faptul că are calitatea de membru al Uniunii Europene, statului român îi revine obligația de a aplica MCV şi a da curs recomandărilor stabilite în acest cadru, în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. (4) din Constituție.

Or, modificările aduse Codurilor penale în a doua încercare a coaliției PSD-ALDE de blocare a sistemului de Justiție și de exonerare a celor care au comis fapte grave, de corupție sau cu violență, contravin flagrant recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale a Comisiei Europene, precum și solicitărilor partenerilor europeni și transatlantici ai României.

USR amintește că, la prima încercare a PSD-ALDE, în legile de modificare a Codurilor penale au fost introduse de coaliția la putere aproape 95 de articole neconstituționale, articole care ar fi fost astăzi în vigoare dacă Opoziția nu sesiza CCR.

În cadrul procedurii parlamentare din ultimele zile, aceste articole au fost eliminate, dar au fost păstrate alte peste 300 de prevederi deosebit de nocive. În ciuda declarațiilor puterii, aceste articole nu reprezintă transpuneri ale deciziilor CCR, ci doar voința politică a coaliției PSD-ALDE, a cărei unică preocupare este, de aproape doi ani și jumătate, destructurarea sistemului judiciar și albirea dosarelor corupților, pentru ca infractorii să poată fura liniștiți în continuare, să nu răspundă pentru faptele lor și să rămână și cu banii furați.