Parlamentarii PSD, reprezentanții Guvernului și conducerea Romsilva mimează reformele în domeniul silvic

Parlamentarii PSD, reprezentanții Guvernului și conducerea Romsilva mimează reformele în domeniul silvic

USR, prin vocea deputatului sucevean Daniel Popescu, membru în Comisia pentru agricultură și silvicultură, a solicitat în Parlamentul României măsuri de stopare a defrișărilor ilegale din ultimii 30 de ani, precum și a acțiunilor criminale ce se derulează în acest moment în pădurile de pe întreg teritoriul României. Deputatul USR a mai propus și susținut în Comisia de resort amendamente prin care personalul silvic care asigură paza pădurilor în timpul exercitării activităţii să poată fi dotat cu echipamente specifice, inclusiv armament de serviciu letal și neletal.

Deputatul USR Daniel Popescu a adus în atenția colegilor parlamentari situația tăierilor ilegale de pădure din Bucovina, Bistrița-Năsăud, Neamț sau Maramureș, dar și cazul revoltător petrecut în localitatea Strâmbu Băiuț, jud. Maramureș, unde un pădurar a fost împușcat mortal de hoții de lemne care prădau această regiune. Deputatul a insistat asupra faptului că tăierile ilegale de pădure reprezintă un fenomen extrem de îngrijorător, care durează de ani buni de zile și care pune în pericol viitorul pe termen scurt, mediu și lung al țării, fiind necesare măsuri urgente de stopare a acestuia.

În acest sens, deputatul USR a depus mai multe amendamente la proiectul de modificare şi completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic. Amendamentele au avut drept scop:

– asigurarea unei protecții reale a pădurarilor (dotarea cu arme de serviciu letale sau neletale a personalului silvic cu atribuții de pază a fondului forestier național, a fondului cinegetic național și a ariilor naturale protejate);

– eliminarea prevederii privind gratificația de minim 5 salarii brute acordată „din oficiu” tuturor silvicultorilor la atingerea vârstei standard de pensionare, și înlocuirea acesteia cu o gratificație diferențiată, acordată în urma unei evaluări obiective, bazată pe criterii de performanță măsurabile.

Ajungerea la pensionare pentru limita de vârstă nu reprezintă o garanție a derulării unei activități exemplare. De pildă, în propunerea actuală este menținută măsura recompensării unui pădurar care a ajuns la limita pensionării fără a ține însă seama de conduita acestuia anterioară și, de ce nu, poate chiar și de faptul ca unii au primit foloase necuvenite fie pentru a-și face treaba, fie pentru a nu și-o face“, a explicat deputatul USR Daniel Popescu.

– întărirea protecției personalului silvic expus la abuzurile hoților de lemne, dar și la cele venite din partea șefilor ierarhici, printr-o legislație a muncii care să protejeze angajatul în fața presiunilor de orice fel, în echilibru cu respectarea principiului subordonării, specific relațiilor de muncă.

PSD este incapabil să livreze cadrul legislativ cu adevărat reformator de care au nevoie silvicultorii. Unul care să pună în centrul atenției PROTECȚIA integrității fizice și profesionale a personalului silvic, încurajarea performanței și a echității angajaților din acest domeniu și, nu în ultimul rând, ERADICAREA mafiei lemnului. Problemele silvicultorilor nu pot fi rezolvate prin acordarea de gratificații “din oficiu”, necondiționate, pentru o activitate profesională care poate a fost sau nu în conformitate cu legea. Ce efect are continuarea aplicării unei măsuri în condițiile actualului dezastru din pădurile țării?! Revigorarea unei meserii se face prin reformarea sistemul de învățământ silvic, îmbunătățirea condițiilor de muncă și responsabilizarea personalului silvic cu atrib uții de pază și control, precum și dotarea corespunzătoare cu tehnică și mijloacele specifice necesare pentru deplasarea operativă în teren”, a declarat deputatul USR Daniel Popescu.

Modificările aduse statutului personalului silvic în Camera Deputaților sunt superioare propunerilor inițiale de la Senat, însă sunt departe de a fi în deplin acord cu realitățile recente din România. Acestea nu pot fi eficiente fără o viziune integrată, cu măsuri complementare la nivelul administrației locale, a Ministerului de Interne și a Romsilva​.

În mod regretabil, nu au fost discutate toate amendamentele rezultate din consultările cu silvicultorii, iar dezbaterea „publică” de până acum a fost doar de fațadă, nefiind luate în serios toate problemele cu care se confruntă personalul silvic, în special pădurarii, șefii de districte sau cei de ocoale silvice. Modificările adoptate tratează superficial protecția personalului silvic expus la abuzurile hoților de lemne sau cele ale superiorilor. Nu rezolvă nici lipsa dotărilor cu echipamente și mijloace tehnice de urmărire sau de deplasare a personalului silvic în teren.