Proiect de lege pentru susținerea învățământului profesional-dual

Proiect de lege pentru susținerea învățământului profesional-dual

Deputatul USR Cristina Iurișniți a depus un proiect de lege prin care operatorii economici să fie încurajați să inițieze parteneriate cu statul în vederea susținerii învățământului profesional-dual, astfel încât să fie formată o resursă umană bine pregătită, calificată și aptă să se integreze pe piața muncii.

Combaterea abandonului școlar și dezvoltarea comunităților începe prin revalorizarea învățământului profesional! Învățământul profesional, în special cel realizat în regim dual, reprezintă una dintre cele mai importante trasee educaționale care au rolul de a oferi elevilor oportunități de învățare bazate pe instruire practică.  În acest fel, elevii au oportunități de dezvoltare profesională, un venit sigur reprezentat de bursele acordate de stat și de operatori economici, precum și viitoare locuri de muncă sigure. Pentru a avea randament, învățământul profesional-dual trebuie însă orientat spre formarea tinerilor în acord cu nevoile reale ale pieței; calificările profesionale trebuie racordate la cerințele economice și la standardele de dezvoltare tehnologică. Or, pentru aceasta este imperios să aducem operatorii economici mai aproape de școlile profesionale, într-un parteneriat public-privat care să genereze plus valoare”, declară deputatul USR Cristina Iurișniți.

Deputatul USR a depus un proiect de lege de modificare a Codului Fiscal și a Legii Educației 1/2011 în sensul acordării de facilități fiscale agenților economici care doresc să investească în formarea profesională a tinerilor:

1. Zero impozit pe profitul reinvestit în formarea de calitate a elevilor prin instruire practică 

2. Deducerea cheltuielilor operatorilor economici cu bursele elevilor din baza impozabilă.

Totodată, trebuie să ținem cont de particularitățile fiecărui operator economic. Spre exemplu, o microîntreprindere cu doi angajați care și-ar dori să formeze elevi nu ar putea să îi formeze pe aceștia la sediul microîntreprinderii din cauză că, la ora actuală, Legea Educației prevede că grupele pentru orele de practică se constituie din minimum 7, maximum 15 elevi. În acest sens, am propus eliminarea minimului pentru a putea oferi oricărui operator economic, indiferent de dimensiunile acestuia, posibilitatea de a instrui elevi. Această modificare vine în sprijinul elevilor școlarizați în mediu rural sau în orașe mici și unde activează operatori economici de dimensiuni reduse”, mai declară deputatatul USR. 

Atragerea de noi operatori economici care să investească în învățământul profesional-dual vine cu un dublu beneficiu: 

– dezvoltarea economiei locale, a produselor locale și a lanțurilor scurte între producător și beneficiar. 

– formarea profesională de calitate, direct la agentul economic, în acord cu cerințele pieței, a realităților socio-economice și culturale ale comunității respective.

Educația profesională trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare autoritate locală, așa cum reprezintă pentru fiecare viitor consilier sau primar USR!

USR atrage atenția autorităților locale că doar prin educație, inovație și investiții în acest domeniu, comunitățile vor putea fi relansate și dezvoltate durabil.