Ramona Dinu a depus un proiect de lege de înființare a unor Centre de Competență în universități

Ramona Dinu a depus un proiect de lege de înființare a unor Centre de Competență în universități

Ramona Dinu, senator USR Constanța, a depus o inițiativă legislativă care prevede înființarea unor Centre de Competență la nivelul universităților, cu scopul de a contribui la dezvoltarea profesională și personală a studenților în concordanță cu cerințele de pe piața muncii. Scopul inițiativei este de a construi punți între învățământul superior și piața muncii, diminuând astfel neconcordanțele între cererea și oferta de resursă umană.

„81% dintre angajatori întâmpină dificultăți în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă vacante. Și, de parcă exodul românilor nu ar fi de ajuns, absolvenții de studii superioare din România se trezesc într-o piață a muncii care nu caută competențele dobândite de ei în perioada studiilor. Acest lucru se întâmplă pentru că, din păcate, nu există o evaluare a necesităților în materie de competențe și nici măcar un dialog constant și structurat între mediul de afaceri și cel universitar, dialog în urma căruia decidenții din Educație să știe cum să-și corecteze strategiile, pentru ca într-adevăr tinerii ieșiți de pe băncile facultăților să posede acele competențe căutate de mediul privat,” susține Ramona Dinu.

Potrivit inițiativei legislative, la nivelul centrelor de competenţă, se pot formaliza parteneriate între instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri, se pot organiza grupuri de lucru, evenimente (mese rotunde, simpozioane, conferinţe etc.), se pot dezvolta proiecte de cooperare interinstituţională (cu alte universităţi din ţară sau străinătate, instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii non-profit etc.), se pot depune diligenţe pentru atragerea de granturi/finanţări nerambursabile, se pot organiza programe de instruire formală sau non-formală dedicate atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor (de tip seminar, atelier de lucru etc) pentru înlesnirea specializării/perfecţionării profesionale şi a schimburilor de bune practici.

„Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 -2020 recomandă consolidarea capacității universităților de a dezvolta și furniza programe relevante pentru piața muncii. Centrele de Competență ar trebui să fie ochii și urechile universităților în ceea ce privește realitatea extrem de dinamică de pe piața muncii. Înființând aceste Centre, ne propunem ca tinerii noștri studenți să găsească cât mai ușor aplicatibilitate în informațiile teoretice dobândite,” adaugă Ramona Dinu.