Elevii cu CES trebuie să benficieze de un Bacalaureat adaptat nevoilor lor

Elevii cu CES trebuie să benficieze de un Bacalaureat adaptat nevoilor lor

Deputatul Cristina Iurișniți a transmis Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind adaptarea examenului de Bacalaureat pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) la curriculumul diferit pe baza căruia aceștia învață. Dacă la clasa a VIII-a, în urma presiunilor publice ale societății civile și a presiunii parlamentare, subiectele de la Evaluarea Națională sunt adaptate pentru a avea un  mod diferențiat de evaluare pentru elevii cu CES care au urmat o altă programă, de ce Bacalaureatul nu ar putea fi și el corelat cu programa diferențiată?

Am primit solicitări din partea părinților care reclamă această absurditate: un elev cu CES parcurge o programă diferențiată, cu conținuturi didactice diferite, după metode didactice diferite, dar trebuie să facă față  aceluiași Bacalaureat ca pentru învățământul de masă. Această situație discriminatorie trebuie schimbată urgent!  Se creează astfel o discriminare vădită față de elevii cu CES, iar în calitate de Președinte a Comisiei parlamentare pentru Egalitate de Șanse voi iniția toate demersurile pentru a repara această nedreptate.”, transmite deputatul Cristina Iurișniți, deputat USR.

Un principiu de drept enunță faptul că pentru situații diferite se impune un tratament juridic diferit. Astfel, dacă elevii cu CES beneficiază de o programă particularizată prin raportare la nevoile lor de învățare, se impune ca modalitatea de evaluare finală (Bacalaureatul) să fie adaptată programei și, implicit, nevoilor acestor copii.

Sistemul de învățământ are și un rol integrator, iar copiii cu CES sunt incluși în învățământul de masă tocmai pentru a beneficia de șanse egale și de posibilitatea de a se bucura de incluziunea în colectivitate. Or, dacă sistemul este gândit în sprijinul acestora, atunci și Bacalaureatul trebuie să fie adaptat particularităților de învățare ale acestor copii.