Proiecte USR pentru eliminarea statutului de demnitar pentru șefii a 27 de instituții publice

Proiecte USR pentru eliminarea statutului de demnitar pentru șefii a 27 de instituții publice

USR a depus, la Senat, la inițiativa Ramonei Dinu, senator USR, și a lui Dan Barna, deputat și copreședinte USR PLUS, 27 de inițative legislative de modificare a tot atâtor legi de organizare și funcționare a unor instituții publice, inițiative menite să elimine statutul de demnitar public pentru mai mult de 100 de funcții din 27 de instituții publice.

Statutul de demnitar pentru simpli funcționari publici reprezintă o sursă de sinecuri pentru clientela de partid și trebuie eliminat. Am convingerea că eliminarea statutului de demnitar pentru o parte dintre aceste funcţii va genera economii suplimentare la bugetul de stat, atât de necesare în situaţia actuală de criză economică şi de dezechilibru bugetar major”, precizează Dan Barna, copreședinte USR PLUS.

Vorbim de zeci de locuinţe de serviciu, complet mobilate, de cheltuieli de întreţinere şi de amortizare a bunurilor; vorbim de sume forfetare lunare, fără a fi necesară decontarea acestora; vorbim de decontarea lunară a cheltuielilor de deplasare dus-întors din București la localitatea de domiciliu etc, la care se adaugă cheltuielile cu cabinetele de lucru cu mai multe posturi, salarii, sporuri, indemnizaţii, pe măsura funcției ocupate. Apreciez că asimilarea de funcţii pentru considerente legate de stabilirea nivelului de salarizare este suficientă, celelalte beneficii fiind exagerate şi în discrepanţă cu posibilităţile restrânse ale bugetului de stat în România”, declară senatoarea USR Ramona Dinu.

În toate cele 27 de instituții vizate de proiectele de lege, președintele și vicepreședinții au statut de demnitar public, de secretar de stat și, respectiv, subsecretar de stat, fiecare cu propriul cabinet de lucru: 4 posturi pentru președinte/secretar de stat și 2 posturi pentru vicepreședinte/subsecretar de stat. Salarizarea personalului din cadrul cabinetului se face potrivit Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar fondurile necesare se asigură din bugetul anual aprobat instituției de către conducătorul acesteia. Aceste cabinete de lucru vin în completarea posturilor aprobate în organigrama fiecărei instituţii.

Legislația actuală (OUG 15/2013) acordă anumite facilități demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice. Este vorba de locuințe de serviciu complet dotate, inclusiv cu mobilier, iar chiria, cheltuielile de întreținere și cheltuielile cu amortizarea bunurilor din dotarea acestora sunt acoperite de instituțiile publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea beneficiarii.

De asemenea, HG 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea și transportul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică stabilește ca, pentru aceste persoane, cheltuielile de cazare în București să fie plătite de către ordonatorii principali de credite bugetare, prin plata unei sume forfetare pe lună.

Așadar, pe de o parte, avem cabinete cu mai multe posturi, salarii, sporuri și indemnizații, iar, pe de altă parte, avem diferite facilități suplimentare și beneficii, fără ca acordarea acestora să fie justificată prin realități obiective ce țin de importanța, atribuțiile și solicitările funcției ocupate.

Prin urmare, se impune menținerea statutului de demnitar pentru o parte din aceste funcții doar sub aspectul salarizării, fără alte facilități și beneficii, ceea ce va genera economii suplimentare la bugetul de stat, economii atât de necesare în actuala situație de criză economică și de dezechilibru bugetar major.

Proiectele inițiate de Ramona Dinu și Dan Barna și susținute de mai mulți parlamentari USR:

– B708/2020 – Modifică OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții

– B707/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

– B706/2020 – Modifică legislația privind organizarea Institutului Național de Statistică

– B705/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați

– B704/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

– B703/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale pentru Arii Protejate

– B702/2020 – Modifică legislația privind organizarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

– B701/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

– B700/2020 – Modifică legislația privind organizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

– B699/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale de Integritate

– B698/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

– B697/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

– B696/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale Anti-Doping

– B695/2020 – Modifică legislația privind organizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie

– B694/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

– B692/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

– B690/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

– B689/2020 – Modifică legislația privind organizarea Casei Naționale de Pensii Publice

– B688/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

– B687/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

– B686/2020 – Modifică legislația referitoare la organizarea Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități

– B685/2020 – Modifică legislația privind organizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie

– B684/2020 – Modifică legislația privind organizarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

– B683/2020 – Modifică legislația privind organizarea Fondului pentru mediu

– B682/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Domeniilor Statului

– B681/2020 – Modifică legislația privind organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară