USR PLUS depune proiect pentru transparență instituțională și responsabilitate în Parlament

USR PLUS depune proiect pentru transparență instituțională și responsabilitate în Parlament

Pentru ca deputații să nu se mai poată ascunde în spatele votului „în grup”, parlamentarii USR PLUS au depus un proiect în sensul transparentizării activității din comisii, în sensul ca voturile deputaților să fie accesibile întregii societăți. Transparența va aduce și responsabilizarea deputaților, care vor trebui să-și asume pozițiile adoptate și să le explice în fața alegătorilor, obținându-se în final și îmbunătățirea calității actului legislativ și a imaginii parlamentarismului în România.

Societatea are nevoie de transparență. Noi, cei de la USR PLUS, am pornit la drum solicitând transparență în instituții. Și tocmai de aceea, trebuie să începem de la activitatea Parlamentului. Fiecare vot trebuie să fie asumat de cel care îl dă, pentru că doar așa fiecare parlamentar poate fi responsabil în fața votanților săi și a societății. Transparența în avizele și rapoartele comisiilor este esențială pentru evitarea conflictelor de interese, a alianțelor subterane, a limitării eforturilor de reformă”, declară deputatul USR PLUS Cătălin Teniță, unul dintre inițiatorii proiectului.

Proiectul este unul de transparentizare a activității parlamentarilor în comisii. Avizele și rapoartele comisiilor parlamentare dau forță sau blochează proiectele de lege în urma unor analize obiective – sau așa ar trebui să fie. Este esențial să existe asumarea votului de către parlamentari în comisii și să se poată urmări voturile date de către cei care au responsabilitatea de a-i reprezenta pe români. În prezent, practica privind transparentizarea ședințelor comisiilor nu este unitară. Mai mult decât atât, procesul actual nu e eficient. Avem transparența voturilor din plen, acum e momentul să facem pasul și pentru voturile din comisii”, arată deputata USR PLUS Diana Buzoianu, de asemenea inițiator al propunerii.

Indiferent de situațiile pe care sunt chemați să le judece și să le gestioneze pe durata activității lor, parlamentarii trebuie să răspundă în faţa celor care i-au ales, iar activitatea lor trebuie să poată fi evaluată obiectiv şi transparent. Propunem ca în situațiile în care votul este deschis, aceste voturi sa fie consemnate nominal în rapoartele și avizele comisiilor”, precizează și deputatul USR PLUS Andrei Miftode.

Proiectul USR PLUS propune completarea Regulamentului Camerei Deputaților cu următorul alineat la art. 57 alin. (2):

„(3) În situațiile în care votul este deschis, votul fiecărui membru se consemnează nominal în rapoartele și avizele comisiei.”

Propunerea USR PLUS realizează și o punere în acord a procedurii de vot din comisii cu cea din plen, transparentă în marea majoritate a cazurilor, consemnată ca atare pe site-ul Camerei Deputaților.

Consemnarea nominală și publicarea voturilor în comisii este, de altfel, o practica generală în democrații consolidate precum Marea Britanie, Franța, Olanda și Statele Unite ori la nivelul Parlamentului European.

Proiectul USR PLUS ține cont și de recomandarea Comisiei Europene din 2018 potrivit căreia, în vederea optimizării transparenței decizionale în România, este imperativă participarea tuturor cetățenilor în procesele decizionale.