Proiect USR PLUS pentru asigurarea accesului cetățenilor la informațiile referitoare la fondul forestier

Proiect USR PLUS pentru asigurarea accesului cetățenilor la informațiile referitoare la fondul forestier

La inițiativa deputatelor USR PLUS Diana Buzoianu și Oana Cambera, USR PLUS a depus o propunere legislativă de modificare a Codului Silvic în sensul transparentizării procedurii de elaborare al amenajamentelor silvice. Astfel, nu doar că legislația românească va fi aliniată normelor europene, dar cetățenii, societatea civilă și specialiștii interesați vor putea participa în mod real la dezvoltarea planurilor anuale de management a amenajamentelor silvice și, cel mai important, vor avea asigurat accesul la informațiile publice privind fondul forestier.

Lupta pentru transparență reprezintă o prioritate a mandatului meu, inclusiv în domeniul mediului. Vreau să mă asigur că protejăm mediul înconjurător în mod real, nu doar pe hârtie, și că ne luptăm împotriva defrișărilor ilegale ce destabilizează întregul echilibru ecologic. Prin aceste demersuri și eforturi depuse ne dorim să atingem obiectivele asumate în coaliție, dar și să implicăm cetățenii în deciziile cu impact asupra mediului”, declară Diana Buzoianu, deputată USR PLUS și membru în Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic.

Informațiile de mediu trebuie să fie publice, întrucât au efect asupra tuturor cetățenilor, iar documentele ce stabilesc planurile forestiere nu pot fi decise exclusiv de un grup restrâns de oameni, fără a ține cont de opinia specialiștilor și a societății civile. Lipsa transparenței și a accesului la date și nepermiterea contribuției specialiștilor au favorizat, timp de 30 de ani, doar anumite grupuri de interese și au condus la abuzuri materializate în tăierile excesive de pe teritoriul țării”, precizează Oana Cambera, deputată USR PLUS și membru în Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

Amenajamentele silvice prezintă o importanță deosebită pentru că prin acestea se operează planificarea tehnică a unităților publice ce administrează ocolul silvic, dar și a proprietarilor de păduri. De asemenea, amenajamentele silvice constituie fundamentul științific în baza căruia se face inventarierea pădurilor și a lucrărilor de curățare, rărire și defrișare a acestora.

În timp ce, la nivel european, procesul de elaborare a amenajamentelor silvice este dezbătut și se supune consultării publice, conform prevederilor Directivei Europene 2003/4/CE privind accesul publicului la informația privind mediul, în România, părțile interesate și societatea au continuat să aibă acces limitat la informațiile de mediu și la planurile de gestionare a pădurilor. 

Ca urmare a acestor practici deficitare și a lipsei de transparență a instituțiilor publice românești responsabile, Comisia Europeană a demarat procedura de infringement și sancționare a României.

Proiectul inițiat de Diana Buzoianu și Oana Cambera de modificare a Codului Silvic vizează transparentizarea procedurii de elaborare a amenajamentelor silvice, supunerea acestora spre dezbatere publică și publicarea lor pe site-ul propriu al autorității competente.

Proiectul a fost inițiat în contextul în care persoane interesate și reprezentanți ai unor asociații, care fac de mult timp demersuri pentru protejarea fondului forestier, s-au lovit de refuzul autorităților de a le furniza datele solicitate invocându-se faptul că „amenajamentele silvice nu sunt documente/informații de interes public”. Societatea civilă a demarat acțiuni în instanță pentru ca amenajamentele silvice să fie făcute publice, Tribunalul București pronunțându-se în acest sens. Cu toate acestea, până la prezentul proiect de lege, nu au fost luate măsuri concrete pentru a pune aceste documente la dispoziția publicului. 

Publicarea amenajamentelor într-un format accesibil va oferi experților tehnici și organizațiilor de specialitate din mediul privat posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, precum și de a valorifica informația în rapoarte și articole de relevanță științifică.