Proiect USR pentru simplificarea birocrației și degrevarea instanțelor de judecată

Proiect USR pentru simplificarea birocrației și degrevarea instanțelor de judecată

Deputata USR Oana Murariu a depus un proiect de lege care stabilește ca efectele suspendării unui act administrativ normativ – hotărâri de guvern, ordine de ministru, hotărâri de consiliul local sau consiliu județean – să se aplice tuturor, nu doar persoanei care a cerut suspendarea actului respectiv printr-un proces în instanță. În acest fel, nu doar că se elimină tratamentul diferențiat și incoerențele, dar nici nu se mai aglomerează instanțele de judecată prin procese care vizează suspendarea aceluiași act administrativ.

Ideea proiectului a plecat de la un exemplu care ne-a dat mari bătăi de cap în domeniul transporturilor și de unde a și început discuția cât timp portofoliul a fost la USR. Companiile de construcții, interesate de un anumit sector de drum, cereau în instanță suspendarea unui ordin al ministrului Transporturilor. Decizia finală de suspendare se aplica doar pentru cazul respectiv, nu și pentru alte sectoare de drum. Un ordin al ministrului Transporturilor se aplica într-un loc, dar 10 km de drum mai încolo nu mai era aplicabil. Consecințele? Incoerență, tărăgănarea lucrărilor, tratament diferențiat și aglomerarea instanțelor. Prin această modificare, odată ce o instanță va considera că există suficiente elemente care să suspende un act administrativ general aplicabil, consecințele vor fi și ele general aplicabile”, declară deputata USR Oana Murariu.

Proiectul depus aduce modificări Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în sensul extinderii efectelor suspendării actelor administrative cu caracter normativ față de toți destinatarii.

Potrivit datelor statistice furnizate de CSM, la 31 martie 2021 se aflau în curs de soluționare pe rolul instanțelor din România, în toate stadiile procesuale, un număr de 1.459 de cereri având ca obiect suspendarea executării actelor administrative în temeiul art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004.

Proiectul de lege și expunerea de motive.