Silvia Dinică a susținut incluziunea financiară a femeilor la Adunarea Uniunii Interparlamentare

Silvia Dinică a susținut incluziunea financiară a femeilor la Adunarea Uniunii Interparlamentare

Senatoarea USR, Silvia Dinică, a susținut incluziunea financiară a femeilor pentru o dezvoltare durabilă, la cea de-a 136-a adunare a Uniunii Interparlamentare care a avut loc în perioada 30 martie – 6 aprilie, la Dhaka.

Silvia Dinică a fost un rol activ în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe, unde a prezentat amendamentele României pentru rezoluția „Promovarea unei cooperări internaționale susținute pentru realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile: incluziunea financiară a femeilor, ca vector al dezvoltării”. Amendamentele propuse de către delegația României au fost recepționate pozitiv și multe au fost votate.

Astfel, în baza amendamentelor propuse de țara noastră, în rezoluția adoptată au fost incluse recomandări care evidențiază importanța programelor de educație financiară; necesitatea revizuirii legislației care discriminează femeile în ceea ce privește aspectele legate de muncă, familie sau proprietate; rolul strategiilor naționale de incluziune financiară, care trebuie să conțină obiective de politică și ținte cantitative pentru incluziunea financiară a femeilor; necesitatea reducerii decalajului digital dintre țări în domeniul IC&T; importanța asigurării, în paralel cu măsurile de incluziune financiară, a unei protecții adecvate a consumatorilor; rolul parlamentelor în crearea condițiilor necesare pentru o implicare efectivă a femeilor în dialogul și procesele decizionale care vizează incluziunea financiară.

Uniunea Interparlamentară aduce împreună parlamentari din toată lumea, încurajează colaborarea dintre Parlamente prin coordonarea și schimburile de experiență între membrii acestora. În cadrul Comisiilor Uniunii Interparlamentare se examinează teme de interes internațional și se exprimă punctele de vedere cu privire la acestea, cu accent pe rolul și contribuția parlamentelor și a parlamentarilor.

Pe parcursul sesiunii, au fost organizate alegeri pentru ocuparea posturilor vacante în conducerea diferitelor structuri ale organizației, iar Silvia Dinică a fost aleasă în funcția de membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț, pentru un mandat de doi ani, reînnoibil. Candidatura a fost susținută de Grupul geopolitic 12 Plus, din care fac parte 47 de țări, majoritatea europene, alături de Australia, Canada și Noua Zeelandă.

„Consider ca a aduce împreună oameni, în acest caz parlamentari, din țările lumii pentru a lucra împreună este mai mult decât necesar și binevenit. Avem nevoie de dialog și de comunicare autentică. Suntem mai conectați ca niciodată prin tehnologie, însă este nevoie să acționăm conștient și deschis, să integrăm diversitatea, să adresăm cauzele problemelor pentru a preveni ura, intoleranța și discriminarea”, a declarat Silvia Dinică, senator USR.