Stop colectării de bani de la elevi, profesori sau părinți! Educația este gratuită!

Stop colectării de bani de la elevi, profesori sau părinți! Educația este gratuită!

Deputatul USR Cristina Iurișniți a depus o completare la Legea Educației 1/2011 prin care se interzice pretinderea, oferirea sau strângerea de sume de bani destinate fondului școlii sau fondului clasei de către elevi, conducerea școlii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic.

Articolul 32 alineatul 4 din Constituție spune clar că dreptul la învățătură este gratuit potrivit legii. Principiul constituțional al gratuității educației este încălcat în foarte multe unități școlare prin colectarea ilegală a fondului școlii sau al clasei. Astfel, se ajunge ca în anumite școli, plata de către părinți și elevi a fondului școlii să devină poate una dintre principalele surse de venit a unității școlare.

”Este profund nelegal și impardonabil ca elevilor sau părinților să li se impună să ofere bani pentru școală. Învățământul este gratuit, iar aceasta presupune că autoritatea publică locală este cea care trebuie să asigure surse suficiente de fonduri publice pentru școli. Evident, managementul școlii are obligația legală de a gestiona veniturile cu eficiență și economicitate, acordând tuturor destinațiilor de cheltuieli resurse suficiente. În spiritul egalității de șanse în privința accesului la educație, am susținut la nivel parlamentar demersul beneficiarilor actului educațional, reprezentați de către Consiliul Național al Elevilor”, a explicat Cristina Iurișniți.

Interdicția din completarea USR nu va viza doar colectarea fondurilor de la părinți sau elevi; de foarte multe ori, profesorii sunt cei obligați de conducerea școlii să contribuie din veniturile lor proprii la achiziționarea materialelor didactice. Or, acest aspect relevă cât de insuficientă este finanțarea școlilor și cât de indiferente și neglijente sunt unele autorități publice locale când vine vorba de Educație. Respectarea unui minim procent de 6% din PIB pentru sistemul de învățământ este absolut esențială! De 30 ani politicienii nu au investit în Educație la modul unitar și sistemic, de 10 ani nu se respectă legea.

Prin prezenta inițiativă legislativă, nerespectarea interdicției impuse va atrage o sancțiune contravențională între 1000 și 2000 de lei în sarcina subiectului de drept care oferă, pretinde sau strânge sume de bani pentru fondul școlii sau fondul clasei. Această sancțiune va fi constatată de ofițerii din Ministerul Afacerilor Interne la sesizarea elevilor, părinților sau cadrelor didactice.